Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Учебници


Учебници за 2018/2019 учебна година Учебници за 2019/2020 учебна година Учебници за 2020/2021 учебна година Учебници за 2021/2022 учебна година Учебници за 2022/2023 учебна година