Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Графици - Самостоятелна форма на обучение


Правила за определяне условията и реда за организиране на обучението в самостоятелна форма на обучение График за организацията и провеждането на обучение на учениците в самостоятелна форма 2022/2023 учебна година