Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Графици - Самостоятелна форма на обучение


Правила за определяне условията и реда за организиране на обучението в самостоятелна форма на обучение График за организацията и провеждането на обучение на учениците в самостоятелна форма 2022/2023 учебна година График самостоятелна форма на обучение, сесия юни - юли, учебна 2023/2024 година