Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Графици - Самостоятелна форма на обучение


График за организацията и провеждането на обучение на учениците в самостоятелна форма 2021/2022 учебна година Правила за определяне условията и реда за организиране на обучението в самостоятелна форма на обучение График на изпитите за сесия ЮНИ - ЮЛИ 2021/2022 учебна година СФО