Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Графици - Дневна форма на обучение


График на дейностите по приключването на 2019/2020 учебна година ГРАФИК за провеждане на класни и контролни работи през II срок на 2019/2020 учебна година ГРАФИК за провеждане на консултации по учебни предмети за II срок на 2019/2020 учебна година