Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Електрически инсталации - III СПК

Професия 522010 Електротехник

Специалност 5220109 Електрически инсталации - трета степен на професионална квалификация

 

Основни знания и умения:

• да проектират и изграждат различни видове електрически инсталации;

• да познават различните светлинни източници и осветителни тела - характеристики, схеми на свързване, монтаж и поддържане;

• да извършват структурно окабеляване;

• да познават организацията и работата на електрически машини, апарати за управление, контрол и защита, токоизправители, акумулаторни и кондензаторни батерии;

• да работят с електрически табла, техните схеми за захранване; монтаж и поддръжка;

• да извършват контрол и диагностика на ел.инсталации;

 

Професионална реализация:

• електротехници на стриотелни и производствени обекти;

• консултанти в магазини за бяла и черна техника;

• поддръжка на ел.съоръжения в промишлени предприятия;

• електротехник в електроснабдителни и електроразпределителни предприятия;

• ремонтни и възстановителни дейности.