Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Седмично разписание


8а /сп/ клас 8б /ктт/ клас 8г /вием/ клас 8д /мхцп/ клас 9а /сп/ клас 9б /ктт/ клас 9г /епа/ клас 9д /цпу/ клас 9е /кмпе/ клас 10а /пп/ клас 10б /ктт/ клас 10г /ео/ клас 10д /мм/ клас 11а /пп/ клас 11б /ктт/ клас 11в /тт/ клас 11г /ео/ клас 11д /цпу/ клас 12а /пп/ клас 12б /ктт/ клас 12г /ео/ клас 12д /мхцп/ клас