Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

ДИ по професионална подготовка


Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация за проф. "Системен програмист", спец. "Системно програмиране" Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация за проф. "Техник на компюттърни системи", спец. "Компютърна техника и технологии" Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация за проф. "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", спец. "Възобновяеми енергийни източници" Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация за проф. "Електротехник", спец. "Електрически инсталации" Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация за проф. "Машинен техник", спец. "Машини и системи с ЦПУ" Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация за проф. "Техник на компютърни системи", спец. "Компютърни мрежи"