Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Машини и системи с ЦПУ - III СПК, с разширено изучаване на чужд език

Професия 521010 Машинен техник

Специалност 5210105 Машини и системи с ЦПУ - трета степен на професионална квалификация, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

 

Основни знания и умения:

• разработване процесите на обработването на детайли чрез управляващи програми;

• автоматизирано проектиране и начертаване на детайли с помощта на компютър;

• задълбочени познания по специализиран софтуер, прилаган при конструкторска и технологична дейност;

• работа със стандартни документи и чертежи;

• изпълнение на дейности, свързани с експлоатация и поддръжка на металорежещи машини и системи с ЦПУ

• изработване на детайли на металорежещи машини с необходимата точност и качество .

 

Професионална реализация:

• техник и механик на промишлено оборудване;

• настройчик на металообработващи машини;

• конструктор на машини и инструменти.