Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Системно програмиране - III СПК, с разширено изучаване на чужд език

Професия 481020 Системен програмист

Специалност 4810201 Системно програмиране - трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на чужд език

 

Основни знания и умения:

• да създават алгоритми и да ги реализират на различни езици за програмиране;

• да създават програмни продукти, като използват езици за програмиране;

• да дъздават и поддържат база от данни и приложения за тях;

• да създават WEB приложения;

• да разбират и използват по подходящ начин съвременния системен и приложен софтуер;

• да инсталират, конфигурират и администрират системен и приложен софтуер;

• да тестват и настройват вграден управляващ софтуер по задание на клиента.

 

Професионална реализация:

Усвоените знания и умения дават възможност за широка професионална реализация като софтуерни специалисти в областта на IT сектора, както и във всички звена и сфери на бизнеса, в които се използват компютърна техника и технологии.

Завършилите тази специалност могат да работят като:

• програмисти,

• администратори на база данни,

• web- мастери,

• администратори на компютърни системи,

• разработчици на софтуер и други софтуерни специалисти.