Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Ръководство


PTG
Биана Тодорова
Длъжност: Директор
Преподава: Професионално направление "Машиностроене, металообработване и металургия"
Образование: висше - магистър
Степен: I ПКС; e-mail: b.todorova@ptgrz.org
PTG
Цветалина Минкова
Длъжност: Заместник-директор, учебна дейност
Преподава: цикъл "Философия"
Образование: висше - магистър
Степен: II ПКС; e-mail: ts.zankova@ptgrz.org
PTG
Силвия Спасова
Длъжност: Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"
Преподава: Информационни технологии
Образование: висше - магистър
Степен: e-mail: s.spasova@ptgrz.org
PTG
Ивелин Иванов
Длъжност: Заместник-директор, административно-стопанската дейност
Преподава: -
Образование: висше - магистър
Степен: e-mail: i.ivanov@ptgrz.org