Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Ръководство


PTG
Нешка Христова
Длъжност: Директор
Преподава: Професионално направление "Електротехника и енергетика"
Образование: висше - магистър
Степен: ІIІ ПКС; e-mail: n.hristova@ptgrz.org
PTG
Биана Тодорова
Длъжност: Заместник-директор, учебно-производствена дейност
Преподава: Професионално направление "Машиностроене, металообработване и металургия"
Образование: висше - магистър
Степен: IV ПКС; e-mail: b.todorova@ptgrz.org
PTG
Деяна Събева
Длъжност: Заместник-директор, учебна дейност
Преподава: Професионално направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"
Образование: висше - магистър
Степен: V ПКС; e-mail: d.sabevа@ptgrz.org