Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Администрация


PTG
Милена Недкова
Длъжност: Педагогически съветник
Образование: висше - магистър; e-mail: m.nedkova@ptgrz.org
PTG
Мирослава Куманова
Длъжност: Главен счетоводител
Образование: висше - магистър
PTG
Калинка Бонева
Длъжност: Касиер
Образование: средно специално
PTG
Радка Белчева
Длъжност: Библиотекар
Образование: средно специално
PTG
Цветелина Атанасова
Длъжност: Завеждащ, административна служба
Образование: висше - магистър