Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Администрация


PTG
Цветелина Атанасова
Длъжност: Специалист, труд и работна заплата
Образование: висше - магистър
PTG
Десислава Райкова
Длъжност: Секретар
Образование: Средно специално
PTG
Росица Андреева
Длъжност: домакин
Образование: средно образование