Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Администрация


PTG
Мирослава Куманова
Длъжност: Главен счетоводител
Образование: висше - магистър
PTG
Радка Белчева
Длъжност: Домакин
Образование: средно специално
PTG
Цветелина Атанасова
Длъжност: Специалист, труд и работна заплата
Образование: висше - магистър
PTG
Десислава Райкова
Длъжност: Секретар
Образование: Средно специално