Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Стипендии


Доклад на комисията за определяне критерии за различните видове стипендии и техния размер за I срок на учебната 2018/2019 г. Критерии за отпускане на стипендии на ученици за втори срок на учебната 2023/2024 г.