Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Приложно програмиране - III СПК, с разширено изучаване на чужд език

Професия 481030 Приложен програмист

Специалност 4810301 Приложно програмиране - трета степен на професионална квалификация, с разширено изучаване на английски език

 

Основни знания и умения:

• да инсталира, конфигурира и администрира необходимия приложен софтуер за работа с КС;

• да инсталира собствена среда за разработка, конфигурира и администрира мрежовите параметри на операционната система, на мрежовите ПУ и ресурсите за общо ползване;

• да използва системи за предпечатна подготовка, графични редактори, средства за обработка на изображения, компютърни анимации, програмни системи за сканиране и обработка на сканирани документи;

• да създава приложни програмни продукти, като прилага математически подходи и използва процедурни и обектно-ориентирани езици за програмиране;

• да тества, внедрява и настройва разработените приложения;

• да създава приложения за динамично генериране на WEB съдържание по зададен проект; създава, поддържа и администрира бази от данни във WWW и Интернет;

 

Професионална реализация:

Усвоените знания и умения дават възможност за широка професионална реализация като софтуерни специалисти в областта на IT сектора:

• програмисти;

• администратори на база данни;

• web- мастери;

• администратори на компютърни системи;

• разработчици на приложен софтуер.