Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ДЗИ


ЗА ВАС, ЗРЕЛОСТНИЦИ! Заявление за допускане до ДЗИ 2023 ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА Дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2023/2024 година ГРАФИК на дейностите за организиране и провеждане на задължителни държавни изпити за за учебната 2023/2024 година