Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

ДЗИ


Дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019/2020 година Заповед за промяна на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019/2020 година Инструктаж за зрелостника - учебна 2019/2020 година (променен със Заповед № РД09-1086/15.05.2020 на Министъра на образованието и науката) Заповед за промяна на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ, сесия август - септември, през учебната 2019/2020 година