Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ДЗИ


Дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2022/2023 година ЗА ВАС, ЗРЕЛОСТНИЦИ! Заявление за допускане до ДЗИ 2023 ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА