Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ДЗИ


Дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2022/2023 година ЗА ВАС, ЗРЕЛОСТНИЦИ! Заявление за допускане до ДЗИ 2023 ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА