Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Електрообзавеждане на производството - III СПК, с разширено изучаване на чужд език

Професия 522010 Електротехник

Специалност 5220103 Електрообзавеждане на производството - трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на чужд език

 

Основни знания и умения:

 

• да разчитат, проектират, изграждат, експлоатират и ремонтират електрически инсталации и съоръжения;

• да извършват монтаж, ремонт и техническо обслужване на елементите на електроснабдяването и електрообзавеждането на производствените механизми;

• да поддържат в техническа изправност електрообзавеждането на производствени механизми и извършват измерване на електрически и неелектрически величини;

• да проследяват електрически вериги и работят с електрически схеми;

• да извършват шлосерски и електромонтажни дейности;

• да работят с компютър, ползват програмни продукти, специфични за специалността.

 

Професионална реализация:

Наши възпитаници достойно защитават авторитета на училището реализирайки се в различните поделения на електроснабдяването, електропроизводството и енергомонтажната дейност в региона, страната и чужбина.