Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Бюджет и отчети


Финансов отчет към 31.03.2016 г. Финансов отчет към 30.06.2016 г. Финансов отчет към 30.09.2016 г. Финансов отчет към 31.12.2016 г. Бюджет за 2017 година Финансов отчет към 31.03.2017 г. Финансов отчет към 30.06.2017 г. Финансов отчет към 30.09.2017 г. Финансов отчет към 31.12.2017 г. Бюджет за 2018 година Финансов отчет към 31.03.2018 г. Финансов отчет към 30.06.2018 г. Финансов отчет към 30.09.2018 г. Финансов отчет към 31.12.2018 г. Бюджет за 2019 година Финансов отчет към 31.03.2019 г. Финансов отчет към 30.06.2019 г. Финансов отчет към 30.09.2019 г. Финансов отчет към 31.12.2019 г. Бюджет за 2020 година Финансов отчет към 31.03.2020 г. Финансов отчет към 30.06.2020 г. Финансов отчет към 30.09.2020 г. Финансов отчет към 31.12.2020 г. Бюдждет за 2021 година Финансов отчет към 30.06.2021 г. Финансов отчет към 31.03.2021 г. Финансов отчет към 30.09.2021 г. Финансов отчет към 31.12.2021 г. Бюдждет за 2022 година Финансов отчет към 31.03.2022 г. Финансов отчет към 30.06.2022 г Финансов отчет към 30.09.2022 г Финансов отчет към 31.12.2022 г Финансов отчет към 31.03.20223 г Финансов отчет към 30.06.20223 г Финансов отчет към 30.09.20223 г Финансов отчет към 31.12.2023 г Финансов отчет към 31.03.2024 г Финансов отчет към 30.06.2024 г