Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Учители


PTG
Сашо Панчев
Длъжност: Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Физическо възпитание и спорт
Образование: висше - магистър
Степен: III ПКС; e-mail: s.panchev@ptgrz.org
PTG
Мария Георгиева
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Български език и литература
Образование: висше - магистър
Степен: IV ПКС; e-mail: m.georgieva@ptgrz.org
PTG
Валентина Ласкаева
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Български език и литература
Образование: висше - магистър
Степен: I ПКС; e-mail: v.laskaeva@ptgrz.org
PTG
Доротея Димитрова
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Български език и литература; Руски език
Образование: висше - магистър
Степен: IV ПКС; e-mail: d.dimitrova@ptgrz.org
PTG
Роселина Тодорова
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Английски език
Образование: висше - магистър
Степен: V ПКС; e-mail: r.todorova@ptgrz.org
PTG
Маргарита Димитрова
Длъжност: Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Математика
Образование: висше - магистър
Степен: e-mail: m.p.dimitrova@ptgrz.org
PTG
Радка Петрова
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Математика
Образование: висше - магистър
Степен: III ПКС; e-mail: r.petrova@ptgrz.org
PTG
Пламен Петров
Длъжност: Старши учител, теоретично обучение
Преподава: Обща професионална подготовка - Предприемачество; Физическо възпитание и спорт
Образование: висше - магистър
Степен: III ПКС; e-mail: p.petrov@ptgrz.org
PTG
Милена Симеонова
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Математика; Физика и астрономия, Информационни технологии
Образование: висше- магистър
Степен: I ПКС; e-mail: m.simeonova@ptgrz.org
PTG
Марияна Пенева
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: История и цивилизация, География и икономика
Образование: висше - магистър
Степен: IV ПКС ; e-mail: m.peneva@ptgrz.org
PTG
Борис Атанасов
Длъжност: Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: История и цивилизация
Образование: висше - магистър
Степен: II ПКС; e-mail: b.atanasov@ptgrz.org
PTG
Красимира Рачева
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: География и икономика
Образование: висше - магистър
Степен: I ПКС; e-mail: k.racheva@ptgrz.org
PTG
Веселина Русева
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Биология и здравно образование
Образование: висше - магистър
Степен: II ПКС; e-mail: v.ruseva@ptgrz.org
PTG
Мариана Господинова
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Химия и опазване на околната среда
Образование: висше - магистър
Степен: II ПКС; e-mail: m.gospodinova@ptgrz.org
PTG
Деян Маринов
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Физическо възпитание и спорт
Образование: висше - магистър
Степен: II ПКС; e-mail: d.marinov@ptgrz.org
PTG
Албена Петрова
Длъжност: Старши учител теоретично обучение
Преподава: Професионално направление "Компютърни науки"
Образование: висше - магистър
Степен: III ПКС; e-mail: a.petrova@ptgrz.org
PTG
Агнеса Танчева
Длъжност: Старши учител теоретично обучение
Преподава: Професионално направление "Компютърни науки"
Образование: висше - магистър
Степен: I ПКС; e-mail: a.tancheva@ptgrz.org
PTG
Иво Стефанов
Длъжност: Старши учител, практическо обучение
Преподава: Професионално направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"
Образование: висше - магистър
Степен: IV ПКС; e-mail: i.stefanov@ptgrz.org
PTG
Диана Йорданова
Длъжност: Старши учител, теоретично обучение
Преподава: Професионално направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"
Образование: висше - магистър
Степен: II ПКС; e-mail: d.jordanova@ptgrz.org
PTG
Ненка Кънчева
Длъжност: Старши учител, теоретично обучение
Преподава: Професионално направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"
Образование: висше - магистър
Степен: V ПКС; e-mail: n.kyncheva@ptgrz.org
PTG
Васил Спасов
Длъжност: Старши учител, практическо обучение
Преподава: Професионално направление "Машиностроене, металообработване и металургия"
Образование: професионален бакалавър
Степен: e-mail: v.spasov@ptgrz.org
PTG
Димитрина Апостолова
Длъжност: Старши учител теоретично обучение
Преподава: Професионално направление "Компютърни науки"
Образование: висше - магистър
Степен: IV ПКС; e-mail: d.apostolova@ptgrz.org
PTG
Цветомир Гюрецов
Длъжност: Учител, практическо обучение
Преподава: Професионално направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"
Образование: висше - магистър
Степен: e-mail: ts.gyuretsov@ptgrz.org
PTG
Иван Христов
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Физическо възпитание и спорт
Образование: висше - магистър
Степен: II ПКС; e-mail: i.hristov@ptgrz.org
PTG
Ненко Коцев
Длъжност: Старши учител, практическо обучение
Преподава: Професионално направление "Машиностроене, металообработване и металургия"
Образование: висше - бакалавър
Степен: e-mail: n.kocev@ptgrz.org
PTG
Стефан Наковски
Длъжност: Учител, теоретично обучение
Преподава: Професионално направление "Машиностроене, металообработване и металургия"
Образование: висше - магистър
Степен: V ПКС e-mail: s.nakovski@ptgrz.org
PTG
Янка Матеева
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Философия, История и цивилизации
Образование: висше - магистър
Степен: II ПКС; e-mail: q.mateeva@ptgrz.org
PTG
Татяна Стоянова
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Английски език, Руски език
Образование: висше - магистър
Степен: II ПКС; e-mail: t.stoyanova@ptgrz.org
PTG
Гергана Йорданова
Длъжност: Учител методик
Преподава: Професионално направление "Машиностроене, металообработване и металургия"
Образование: висше - магистър
Степен: IV ПКС; e-mail: g.yordanova@ptgrz.org
PTG
Диана Нейкова
Длъжност: Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Английски език
Образование: висше - бакалавър
Степен: V ПКС e-mail: d.nejkova@ptgrz.org
PTG
Валентин Великов
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Български език и литература
Образование: висше - магистър
Степен: III ПКС; e-mail: v.velikov@ptgrz.org
PTG
Диана Цачева
Длъжност: Училищен психолог
Преподава: Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие
Образование: висше - бакалавър
Степен: e-mail: d.tsacheva@ptgrz.org
PTG
Георги Господинов
Длъжност: Учител, практическо обучение
Преподава: Професионално направление "Електротехника и енергетика"
Образование: висше - магистър
Степен: V ПКС e-mail: g.gospodinov@ptgrz.org
PTG
Калоян Радков
Длъжност: Учител, практическо обучение
Преподава: Професионално направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"
Образование: висше - магистър
Степен: e-mail: k.radkov@ptgrz.org
PTG
Христомир Димитров
Длъжност: Учител, практическо обучение
Преподава: Професионално направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"
Образование: висше - магистър
Степен: V ПКС e-mail: hr.dimitrov@ptgrz.org
PTG
Йордан Йорданов
Длъжност: Учител, практическо обучение
Преподава: Професионално направление "Електротехника и енергетика"
Образование: висше - магистър
Степен: e-mail: j.jordanov@ptgrz.org
PTG
Светлин Димов
Длъжност: Учител, практическо обучение
Преподава: Професионално направление "Машиностроене, металообработване и металургия"
Образование: висше - бакалавър
Степен: e-mail: s.dimov@ptgrz.org
PTG
Петър Русев
Длъжност: Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Информационни технологии, Компютърни системи
Образование: висше - бакалавър
Степен: e-mail: p.dimitrov@ptgrz.org
PTG
Ертан Хълми
Длъжност: учител
Преподава: Английски език
Образование: висше- бакалавър
Степен: e-mail: е.halmi@ptgrz.org
PTG
Десислава Павлова
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Немски език
Образование: висше- магистър
Степен: II ПКС; e-mail: d.pavlova@ptgrz.org
PTG
Керанка Николова
Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Физика и астрономия
Образование: висше- магистър
Степен: V ПКС; e-mail: k.nikolova@ptgrz.org
PTG
Михаела Димитрова
Длъжност: учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Преподава: Български език и литература ,Руски език
Образование: висше-магистър
Степен: e-mail: m.dimitrova@ptgrz.org