Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Защита на личните данни


Политика за техническите и организационни мерки за защита на личните данни Декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни Съобщение за поверителност на личните данни Заявление за достъп до лични данни