Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Полезни връзки


Министерство на образованието и науката Национален портал за кариерно ориентиране на учениците Национална агенция за професионално образование и обучение Всичко за матурите Оказване на първа долекарска помощ Училищна Телерик Академия Агенция по заетостта Електронен бюлетин на Общински съвет по Наркотични вещества и Превантивно- информационен център град Разград Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) - София, кандидатстудентска кампания 2021 г. - видеоклип Медицински университет – Плевен Университет по хранителни технологии - Пловдив Русенски университет Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС Минно - геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София Икономически университет – Варна ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ