Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Полезни връзки


Министерство на образованието и науката Национален портал за кариерно ориентиране на учениците Национална агенция за професионално образование и обучение Всичко за матурите Оказване на първа долекарска помощ Училищна Телерик Академия Агенция по заетостта Електронен бюлетин на Общински съвет по Наркотични вещества и Превантивно- информационен център град Разград Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов