Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Прием - След завършен VII клас


# Специалност Срок на обучение Брой ученици Брой паралелки
1 Приложно програмиране - III СПК, с разширено изучаване на чужд език 5 26 1
2 Компютърна техника и технологии - III СПК, с разширено изучаване на чужд език 5 26 1
3 Електрически машини и апарати - III СПК, с разширено изучаване на чужд език 5 26 1
4 Машини и системи с ЦПУ - III СПК, с разширено изучаване на чужд език 5 13 0.5
5 Автоматизация на непрекъснати производства,дуална система на обучение - III СПК, с разширено изучаване на чужд език 5 13 0.5

Уважаеми ученици и родители,

Напомняме, че кандидатите за специалностите в НПТГ „Шандор Петьофи“  при подаване на документи за кандидатстване,  трябва да представят и медицинско свидетелство, издадено от личния лекар.  При подаване на документите по електронен път, се прикачва сканирано медицинско свидетелство във формат .pdf, .jpeg.

 

Балът за класиране се образува като сбор от:

- удвоен резултат от НВО по математика;

- удвоен резултат от НВО по български език и литература;

- оценката по информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование, превърната по скала в точки в съответствие с държавните образователни стандарти (ДОС);

- оценката по технологии и предприемачество от свидетелството за завършено основно образование, превърната по скала в точки в съответствие с ДОС.

 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - ТУК.