Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

История

Техникумът по механотехника, чийто приемник сега е НПТГ "Шандор Петьофи", е разкрит през 1963г. със Заповед на Министерството на образованието и науката от 29.08.1963г. Първите специалности са: електроенергетика, технология на машиностроенето - студена обработка, технология на машиностроенето - топла обработка и двигатели с вътрешно горене (автомобил и трактор).

Механотехникумът набира курсисти от Разградска, Русенска и Търговищка области. За учебната 1963-1964 година са приети 146 курсисти - 132 момчета и 14 девойки. Педагогическият състав е от 12 учители. Директор е Богомил Александров Стойков.

През пролетта на 1965

е създаден химн на гимназията. Текстът е на Иван Николов Иванов - учител по български език и литература, музиката - на Борис Белчев.

От 1964 г.

техникумът има духова музика и хор. От 1965 г. е въведена и вечерна форма на обучение. От същата година в гимназията е изграден и танцов колектив. През 1966-1967 учебна година се изгражда пълният курс на гимназията-514 курсисти в дневно обучение и 189 във вечерно.

От месец октомври 1966 г.

гимназията носи името на Шандор Петьофи. Връчено е знамето на гимназията. Излиза училищен вестник "Дума на младия техник". През пролетта на 1967 г. е организирана екскурзия до бившата федерална република Югославия и Унгария.

От месец юни 1967 г.

всяка година се избира първенец на випуска. При пълния курс на гимназията педагогическият състав е 49 учители и петима възпитатели в общежитието към гимназията - целият трудов колектив - 75 работници.

През 1968 г.

е построена новата учебна сграда на гимназията. В нея учат и учениците от СПТУ по машиностроене. Обучението е двусменно.

През 1968 г.

гост на ПТГ е посланикът на Унгария Чизван Ротика. Връзките на ПТГ "Ш. Петьофи" със сроден техникум от гр. Сомбатхей се задълбочават. Разменени са групи за летен производствен стаж и за летуване.

През лятото на 1970 г.

е организирана екскурзия до Букурещ, Киев, Москва и Петербург.

На 12 април 1970 г.

е учреден Клуб за техническо и научно творчество, който стимулира творческото търсене и евристичното мислене в областта на науката и техниката. Клубът постига забележителни успехи на областно и републиканско ниво. През същата година ученичката Маргарита Илиева - лекоатлетка - се класира втора на Балканските игри. Спортът постепенно става една от емблемите на гимназията.

На 21 март 1971 г.

е открит бюст-паметник на Шандор Петьофи в двора на гимназията.

През 1971-1972г.

се закрива специалност "Електроенергетика", а се разкрива професия "Монтьор в химическата промишленост"-СПТУ.

От учебната 1974-1975г.

е разкрита новата специалност "Радиотехника и телевизия", а от 1977-1978г. са разкрити професиите "Шлосер - монтьор на машини и апарати" и "Ел. монтьор по обзавеждане на промишлени предприятия".

През 1984-1985 г.

Механотехникумът и СПТУ по машиностроене "Юрий Гагарин" в Разград се обединяват в едно училищно заведение. Разкриват се специалностите "Автоматизация на производството" и "Биотехника". В структурата на ПТГ са включени и две паралелки за СОУ . През тези и следващите учебни години учебното заведение е посещавано от видни държавни ръководители, както и гости - предимно от Унгария и от бившия СССР.

1985-1986 учебна година

ПТГ "Ш. Петьофи" се ползва с реномето на представително професионално училище. Взема участие в безкрайната поредица от реформи, започнали от 1979г. с изграждането на т.н. УПК (Учебно-професионални комплекси). Дейността на колектива постепенно се политизира. В гимназията е организиран производствен стаж за група от Унгария - Техникум " Латинка Шандор"-гр. Сомбатхей.

През 1988-1989 г.

учебното заведение се окрупнява. В него се учат вече 34 паралелки с 963 ученици.

1990-1991г.

Демократичните промени след 11ноември 1989г. поставят пред учебното заведение качествено нови цели - изграждане на нов тип училище на демократичното гражданско общество.

Обновено е ръководството - директор е г-н Г. Обретенов, досегашен заместник-директор. Техникумът започва да изгражда съвременната си професионална структура. Икономическата криза все по-остро засяга всички страни на учебния процес. През тази година за първи път се приемат ученици след завършен VII клас с 5-годишен курс на обучение и разширено изучаване на английски език. Приемът е по специалност "Технолог - програмист на машини с ЦПУ".

През 1992-1993г.

приемът на ученици след завършен VII клас се разширява и за специалностите. "Електронна техника" и "Радиотехника и телевизия". Тържествено е отбелязана 30-тата годишнина на ПТГ. Техникумът е пионер в страната на новия спорт бул. Директорът на ПТГ - инж. Г. Обретенов - е председател на Националната федерация по бул със седалище град Разград. Група ученици и учители гостуват във Франция във връзка с усвояването на новия спорт. Обзаведен е кабинет по електропневматика.

1995-1996г.

Демографският срив в Североизточна България води до намаляване на броя на учениците и приемът на ПТГ не е изпълнен с две паралелки. Отборът по бул участва в световното първенство в гр. Хамилтън - Канада. През юни 1996г. ни гостува Националният отбор по бул на Франция.

1996-1997 г.

ПТГ е определена от МОН за пилотно училище по Проект BG 95.06.01.02 на Програма "Фар" - " Усъвършенстване на професионалното образование и обучение". През месец юни ни гостува г-н Дейвис от Англия, консултант по Програма "Фар".

1997-1998г.

Продължава работата по Проекта на Програма "Фар"-разработване на учебната документация за професия "Машинен техник".

1998-1999г.

Приета е първата паралелка и започва обучението по професия "Машинен техник". На посещение в гимназията през месец април е г-н Пол Уайтман от колежа "Wigan & Leigh", където е преподавател по хидравлика и пневматика. Той е консултант по Програма "Фар". Осъществен е прием по нова машиностроителна специалност "Техник-организатор в машиностроенето". От 1998г. гимназията е определена за държавно училище със заповед на министъра на образованието науката.

1999-2000г.

Разширява се дейността на ПТГ "Ш. Петьофи" по Програма "ФАР". Приета е първата паралелка по професията "Електронен техник на компютърни системи". Обучението по-директно е насочено към усвояване на високите технологии. Професия "Машинен техник" реално навлиза в модулното обучение. В ПТГ "Ш. Петьофи" по 11 специалности и професии се обучават над 500 ученици в 27 паралелки. Учителският колектив е от 61 учители. В гимназията работят по трудов договор 86 учители, работници и служители.

2001-2002г.

Човечеството навлиза в новия 21 век. Въпреки трудностите на прехода, ПТГ "Ш.Петьофи"се развива като сериозна образователна институция с национално значение при разработване на бъдещия модел на българското професионално образование. В професионалната структура на гимназията е включена специалността "Програмист" с разширено изучаване на английски език.

2003-2004г.

ПТГ "Шандор Петьофи" чества 40-тата си годишнина. Тази годишнина е отбелязана с пищно празненството и концерт. По-късно следобед има среща с бивши учители и възпитаници.

2004-2005г.

Тази учебна година е годината на състезанията. През нея Тихомил Кулев се класира на второ място на областния кръг на Националната олимпиада по WEB дизайн. Класира се и на VІ място в Националното състезание по WEB дизайн "Непознатата България", гр. Ловеч заедно с Росен Кулев и Иван Иванов с проекта "Дивите божури и местността Мющерека". Димитър Мулдавлиев, Тодор Танев, Иван Диков и Калоян Радков заемат съответно І, ІІІ, V и VІ място на конкурса "Изявени ученици в машиностроенето" в гр. Горна Оряховица. Дванадесетокласниците Росен, Димитър, Тодор, Иван и Калоян влизат без приемен изпит съответна в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" а останалите четирима са приети в ТУ - Габрово. На национална олимпиада по компютърна графика ученикът Айдън Мустафа се класира на призово място и също е приет за студент.

2005-2006г.

През тази учебна година в гимназията се дипломира първият випуск по специалността "Програмист". По този начин се затваря пълният цикъл на обучението по всички направления и специалности. Отново четири наши ученици бяха класирани на първите места в състезанието по машиностроене в Горна Оряховица - ученици от 12-ти в клас - специалност машинен техник. Те са приети за студенти в Габровския технически университет. Ученикът Тихомил Кулев от 10 клас по специалността "Програмист" се класира на второ място на Националното състезание по web дизайн в град Ловеч. Лекоатлетите ни са национални шампиони на ученическите спортни игри. Футболистите са между осемте най-силни отбори в България. За първи път изпратихме ученик на Национална олимпиада по български език и литература - Кънчо Димитров от 12 клас.

През 2005-2006 учена година

ПТГ е включена в национална програма за енергийна ефективност. Подменена е остарялата дървена дограма с PVC дограма. Извършен е сериозен ремонт на физкултурния салон, пострадал силно от земетресението през ноември 2004 г. На 3-ти май е публикуван национален рейтинг на езиковите, математическите и професионалните гимназии. ПТГ "Шандор Петьофи" попада сред 10-те най-добри професиоанлни гимназии в направлението на машиностроенете, електротехниката и електрониката.

2006-2007 учебна година.

Отново приемът на ученици е изпълнен на 100% и в гимназията се обучават 668 ученици, от които 59 момичета. През м. януари България беше приета в Европейския Съюз, което постави ПТГ "Ш.Петьофи" в качествено нова ситуация - да уеднакви стандартите за обучение по професии със стандартите на ЕС. На състезанието в Горна Оряховица за изявени ученици в областта на машиностроенето Румен Величков, Фахредин Салиев, Евгени Йорданов и Теодор Георгиев се класираха на първите места и са приети за студенти в Габровския технически университет. През тази учебна година Тихомил Кулев участва в Националната олимпиада по информационни технологии, в направление "Интернет програмиране" и е класиран на ІІ място, което му дава право за прием във ВУЗ без конкурсен изпит, но той е в ХІ клас. Преминава в индивидуална форма и през 2006-2007 учебна година завършва 2 класа -ХІ и ХІІ. Безпрецедентен случай в историята на ПТГ. В спорта имаме сериозни постижения: Венелин Цонев е втори в страната на 110 м. с препятствия; Ангел Йорданов - републикански шампион по многобой при юношите и втори сред мъжете; Бен Геттеманс - втори на гюлле и диск; Николай Петров - републикански шампион по бокс.

2007-2008 учебна година.

Тази година беше година на учителските протести в България. В тях се включи и колективът на гимназията. През м.октомври бяха подменени парните котли и по този начин проблемът с отоплението беше окончателно решен. По националната програма "Училището - желана територия за учениците" получихме голям плазмен екран Samsung - сега имаме модерна инфофрмационна среда. Завършващите ученици за първи път положиха ДЗИ (матури). Учениците Недко Митков Недков и Мехмед Садкъев Ахмедов са класирани на състезанието по машиностроене в Горна Оряховица и са приети за студенти в Техническия университет в Габрово. Отлично е представянето на учениците и на XXIV национална олимпиада по техническо чертане. В спорта Бен Геттеманс стана републикански шампион на гюлле и диск, а през лятото - и балкански шампион по тези дисциплини. По националната програма "Училището - желана територия за учениците" получаваме обзавеждане на класните стаи и започваме подмяна на остарялата мебел и на черните дъски с бели.

2008-2009 учебна година.

Окончателно е решен проблемът с отоплението на учебните работилници. Монтирано е лъчево отопление. Подменена е старата мебел в класните стаи – маси, екологични дъски, облицовка на челната страна, ламинирани подиуми. Гимназията печели проекти по национални програми – за обучаване на талантливи ученици и подготовката им за национални олимпиади и състезания, за въвеждане на униформено облекло, за провеждане на практическото обучение с учениците в Германия. Открита е нова фитнес зала. Монтирана е система за видеонаблюдение с камера във всяка стая. На състезанието по машиностроене в Горна Оряховица Теодора Йорданова печели убедително първото място, а гимназията е комплексен първенец. На национално състезание по информатика в Благоевград Росен Тодоров Рачев е втори сред групата, в която се състезава. Много добри са резултатите от Националната олимпиада по техническо чертане, от състезанието по газова техника.

2009-2010 учебна година.

Приоритетна цел на гимназията е участието и реализирането на проекти по Национални програми. Въведохме ученически униформи. Във всички стаи са монтирани видеокамери. Ученици от професиите "Електротехник" и "Машинен техник на машини и системи с ЦПУ" бяха на практика в Германия за 3 седмици.

2010-2011 учебна година

Училището е класирано като комплексен първенец в състезанието по машиностроене” Най-добър техник в машиностроенето”.Лекоатлетите ни са републикански шампиони за настоящата година. Учениците ни се предствят на призови места в Национални състезания по Информационни технологии и „ Лингвистично Кенгуру”. Продължава дейността по обучението в квалификационни курсове в партньорство с Агенцията по заетост.

2011-2012 учебна година

По Национална кампания” Участвам и променям” , в която се включи училището бяха организирани „Антиспин спектакъл” , „ Усмивката на механо”, кулинарна изложба” Пъстра трапеза” – подготвена по случай коледните и новогодишните празници показаха умението на учениците да работят заедно не само помежду си, но и заедно с техните учители и родители За поредна година продължаваме работата си по Мярка „Без свободен час”- проект свързан със създаването на училищна банка кадри с цел организация и контрол за заместването на отсъстващи учителиПо проект” УСПЕХ” се сформираха 9 групи в различни направления. И тази година спечелихме проект по Секторна програма „Леонардо да Винчи”, модул „Мобилност” – Проектът „Автоматизация в системата на средното професионално образование и средните професионални училища” ученици от спец. Системно програмиране и спец.Електрообзавеждане на производството проведоха практиката си в Германия.

2012-2013 учебна година

По проект " ИКТ в училище" беше оборудвана нова 8-ма компютърна зала .Закупените и въведени в експлоатация терминални станции и сървъри подппомогнаха процеса на обучение и още повече повишиха неговата ефективност.Много ученици се включиха в проект" Ученически практики" и успяха да се обучат в реална работна среда.Модерната и съвременна техника е гаранция за качествено професионлно образование, което получават нашите ученици.

2013-2014 учебна година

През 2013/2014 г ПТГ работи по проекти, един от които е Проект финансиран с подкрепата на Оперативна програма РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ и МОН по схема BG051PO001-4.3.05 "Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодател". Актуализиране на образователния процес в Професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ. Общата цел на проекта бе да актуализира учебния процес в специалностите „Системно програмиране” и "Компютърна техника и технологии" в Професионалнатехническа гимназия „Шандор Петьофи”, гр. Разград, чрез изграждане на "образователен парк" в активно сътрудничество с партньора Майкрософт България ЕООД - работодател в сферата на ИКТ. Друг проект е : “Нова възможност за моето бъдеще”-придобиване на професионална Квалификация, чрез система за валидиране . Проект „Ученически практики” , който обхваща всички училища от системата на професионалното образование и обучение също беше един от проектите, по които училището работи през годината. Работата по проекти ще продължи.

2014-2015 учебна година

Септември: Акция по събиране на помощи за пострадалите от наводнението в гр. Мизия
Ноември: На 29.11. в гр. София - състезание по Роботика. Отбор от ученици на ПТГ Светослав Гюрецов от 11б клас, Валери Червенски 11б клас, Диан Дацов от 11б клас, Петромир Пенчев 11в клас, Захари Стоянов от 10в клас и Теодор Иванов от 10в клас. под ръководството на преподавателя инж. Цветомир Гюрецов участва в състезанието и в категория: „2d движение на робот в лабиринт” заеха 2-ро място, а в категория „Роботи с приложение в бита” се класира трети.
Декември: На 34-ти синдикален съвет на Синдиката на българските учители нашата колега Росица Мичева беше отличена с награда синдикалист на годината.
Януари: Посещение на Министъра на образованието прф. Тодор Танев, който ни беше гост на 26.01.2015г.
Февруари: Приключи работата по някои от проектите за модернизиране на материалната база в училище, като беше изградена WIFI мрежата в училище, бяха закупени оборудване и инструменти за лабораториите и работилниците за специлаността „Компютърна техника и технологии”, „електрообзавеждане на производството”, ”Възобновяеми енергийни източници” и „Компютърни мрежи” и бе санирано училището, беше подменена подулучната система и бе монтирана антиобледяваща система. Също така се проведе обследване на енергийната ефективност на училището и бе направена технческа паспортизация и сертифициране на училището, бе оборудван и кабинет по Мехатроника, бяха доставени и монтирани стендове по електроника, пневматика и хидравлика, а трима учители бяха обучени за работа с новата техника от фирмата доставчик „Фесто България”.
Март: На 27.03.15г. в ПТГ - областният кръг на 31 олимпиада по Техническо чертане за 2-ра група (Клaсическо чертане) и 3-та група (Компютърно чертане – AUTO CAD). След получените резултати стана известно, че тримата единадесетокласници от ПТГ Ертан Рийза, Онур Мехмед и Биркан Мустафа са класирани и одобрени за участие на Националния кръг на олимпиадата.
Април: На 20.04. 15г. в ПТГ се проведе изпит на PISA. Това е международна програма за оценяване знанията на учениците, в която участват 76 държави. Тази година PISA оценява знанията на учениците по природните науки, а от Разград избрани за участие след предварителни изпити и събиране на точки са само две училища - ПТГ „Шандор Петьофи” и ПГИ „Робер Шуман” . Изпитът представлява компютърно базиран тест и от нашето училище чрез жребий на случаен принцип бяха избрани да участват 42-ма ученици родени през 1999г.
Май: За Учител на годината бе определена инж. Нешка Георгиева Христова – помощник-директор по професионална подготовка на ПТГ, а директорът – инж. Георги Антонов Обретенов – бе удостоен от Община Разград с наградата „Никола Икономов” за цялостен принос в сферата на образованието в град Разград.
Юни: Първенец на 49 випуск на ПТГ бе обявена Християна Ивелинова Христова от 12в клас „Електронна търговия” с успех от дипломата отличен 5,74. Нейни подгласници станаха Христина Василева Ива-нова от 12в клас „Електронна търговия” с упех от дипломата отличен 5, 65 и Кристиян Атанасов Атанасов от 12а клас „Системно програмиране” с упех от дипломата отличен 5,54.

2015-2016 учебна година


Септември: Откриваме новата учебна година с нови попълнения в учителския състав. Наши партньори тази година са фондация „Заедно в час” и по едноименната програма в колектива идват двама млади учители Светла Йоданова – учител по Английски език и Ивайло Атанасов – учител по предметите от цикъл “Философия”.

Октомври: Участието на ПТГ в Ученическата волейболна лига - гр. Разград, която се провежда в чест на Европейското първенство по волейбол, чийто домакин е България. Съзтезанията между младите волейболни надежди на нашия град се провеждат под патронажа на президента на Българската федерация по волейбол – Данчо Лазаров. Нашето училище участва с два отбора, водени от Сашо Панчев: юноши – 8-10 клас и юноши – 11-12 клас. След като премериха сили с волейболистите на другите средни училища в града, нашите момчета заеха вторите места в двете възрастови групи.

Ноември: ПТГ спечели проект по Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+”, ключова дейност 1 – Образователна мобилност за граждани, професионално образование и обучение. Проектът „Професионален стаж на ученици от ПТГ „Шандор Петьофи” в Лондон е на стойност 57 152 евро и е изцяло финансиран от Европейската комисия. Срокът на проекта е от 1.09.2015 г. до 25.06.2016 г.

Декември: Коледно тържество, на което бяха наградени изявени през годината ученици на ПТГ в сферата на науката, спорта и изкуствата.

Януари: Бяха избрани 20 ученици, които ще заминат за Англия по Проекта „Професионален стаж на ученици от ПТГ „Шандор Петьофи” в Лондон

Февруари: ПТГ беше домакин на Общинския кръг на състезанието „Най-добър техник в машиностроенето”, който се проведе на 08.02.16 г. Нa 12.02.16 г. се състоя Общинският кръг на олимпиадата по техническо чертане за 2-ра група Класическо техническо чертане и 3-та група – техничексо чертане Auto CAD. На 17.02.2016 г. в сградата на ПТГ “ Шандор Петьофи“ гр. Разград се проведе предварителен тест по общотехническа подготовка за Технически университет – Варна, на който се явиха дванадесетокласници от града и региона.

На 19.02.16 г. в гр. Разград се проведе Общинският кръг на „Ученически игри” 2016. Водените от учителя по физическо възпитание и спорт Симеон Тодоров два отбора по тенис на маса, юноши 8-10 клас и юноши 11-12 клас, заеха безапелационно първите места в своите възрастови групи.

Март: На 12 март в ПТГ „Васил Левски” гр. Горна Оряховица се проведе Националният кръг на състезанието „Най-добър техник в машиностроенето”. Отборът на ПТГ „Шандор Петьофи” бе съставен от учениците Гюнер Нургюн Джемил 12д клас, Онур Нури Яхя 12д клас и Онур Хасан Мехмед 12д клас. Нашият отбор зае пето място сред 30 отбора от цялата страна от Русе, София, Варна, Пловдив и др. Учениците вече са приети за студенти в ТУ- Габрово с отлични оценки в специалност по избор в направление „Машинно инжененрство”, като се очакват писма и от ТУ-Варна, ТУ- София и РУ „Ангел Кънчев”, че и там са приети за студенти по специалност по избор.

На 25.03.16 г. ПТГ беше домакин на XXXII Олимпиада по техническо чертане – Областен кръг за 2 и 3 група. Участие в олимпиадата взеха ученици от ПТГ „Шандор Петьофи”, ПМГ „Никола Обрешков”, ГПЧЕ „Екзарх Йосиф” и ПГТС „Христо Смирненски”.

Не по-слаби и са и спортните постижения. На 18.03.16 г. се проведе Общинският кръг на шампионата по футбол към „Ученически иг-ри 2016”. Като отборът на ПТГ юноши 11-12 клас, воден от Пламен Петров зае първото място. На 24.03.2016 г. в гр. Кубрат се проведе Областно първенство по футбол към „Ученически игри 2016” за възрастите 8-10 и 11-12 клас. Напълно заслужено отборите на ПТГ водени от Пламен Петров спечелиха титлите:

- Областен първенец във възрастовата група 8-10 клас
- Областен първенец във възрастовата група 11-12 клас.

На 30.03.16 г. в гр. Разград се проведе Общинският кръг по лека атлетика към „Ученически игри” 2016. Отборът на ПТГ юноши 8-10 клас, воден от учителите по физическо възпитание и спорт Симеон Тодоров и Деян Маринов, зае решително първото място и се класира за следващия етап от състезанието.

Април: На 04.04.2016 и 05.04.2016 се проведе турнир по електронни спортове по случай патронния празник на ПТГ "Ш.Петьофи". В състезанието по League of Legends премериха сили 27 ученици от гимназията. След оспорвани игри на първо място e Георги Станчев от 11д клас. Достойно се представиха Йордан Йорданов от 9а и Диан Илиев от 9г заемащи съответно второ и трето място.

По случай 16.04., денят на Българската конституция, Окръжен съд Разград обяви конкурс за ученическо есе на тема: „Моето най-важното човешко право”. В конкурса се включиха 21 ученици от училища в региона, а на 13.04.16 г. на специална церемония в зала №4 на Окръжен съд Разград бяха раздадени наградите на отличените ученици. ПТГ „Шандор Петьофи” беше представена на конкурса от двама свои ученици – Валентин Петков Василев от 10е клас, който беше награден с грамота за много добро представяне и Цветомир Миленов Василев от 8а клас, който спечели трето място.

На 20.04.2016 г. в ПТГ „Шандор Петьофи“ се проведе семинар, на който се представи проект "Професионален стаж на ученици от ПТГ Шандор Петьофи" гр. Разград в Обединено кралство Великобритания - Лондон по Европейска програма за образование, обучение и спорт „Еразъм+“. На семинара присъстваха преподаватели и директори на професионални гимназии от област Разград, експерти по професионално образование, момичетата и момчетата участници в проекта от 11 и 12 клас на професионалнатагимназия.

На 21.04.2016 г. в ПТГ "Шандор Петьофи" се проведе открит урок по английски език на тема: Странознание на Великобритания с учител Светла Йорданова и учениците от 8б клас. Целта на урока бе учениците да научат повече за Великбритания, да обогатят общата си култура, а целият час се явяваше за тях едно голямо упражнение - слушане и четене с разбиране. Първото място за двата отбора по футбол на ПТГ юноши 8-10 клас и юноши 11-12 клас на зоновия кръг от „Ученически игри” 2016г, който се проведе в гр. Русе на 26.04.16 г. Отборите се под ръководството на колегите Пламен Петров и Деян Маринов.

Май: Нова награда в областта на образованието връчи за пръв път кметът на Разград д-р Валентин Василев. В Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост новият приз „Директор на годината в сферата на образованието“ бе връчен на директора на ПТГ “Шандор Петьофи“ инж. Георги Обретенов.
Със заповед на Директора №435/19.05.2016 г. за учител на 2016 година колективът на ПТГ избра Радка Петрова, учител по матамтика, истински професионалист и прекрасен колега.

След гласуване на педагогическия съвет и със заповед на Директора №417/13.05.2016г. бе избрана и новата знаменна група, която ще поеме щафетата от дванадесетокласниците. Това са – знаменосец: Иван Крсимиров Димитров от 11а клас и асистенти: Мустафа Ахмедов Мустафов от 11а клас и Галин Галинов Савов от 11б клас, а за резерва беше определен Станчо Младенов Стефанов от 11б клас.