Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

История

Техникумът по механотехника, чийто приемник сега е НПТГ "Шандор Петьофи", е разкрит през 1963г. със Заповед на Министерството на образованието и науката от 29.08.1963г. Първите специалности са: електроенергетика, технология на машиностроенето - студена обработка, технология на машиностроенето - топла обработка и двигатели с вътрешно горене (автомобил и трактор).

Механотехникумът набира курсисти от Разградска, Русенска и Търговищка области. За учебната 1963-1964 година са приети 146 курсисти - 132 момчета и 14 девойки. Педагогическият състав е от 12 учители. Директор е Богомил Александров Стойков.

През пролетта на 1965

е създаден химн на гимназията. Текстът е на Иван Николов Иванов - учител по български език и литература, музиката - на Борис Белчев.

От 1964 г.

техникумът има духова музика и хор. От 1965 г. е въведена и вечерна форма на обучение. От същата година в гимназията е изграден и танцов колектив. През 1966-1967 учебна година се изгражда пълният курс на гимназията-514 курсисти в дневно обучение и 189 във вечерно.

От месец октомври 1966 г.

гимназията носи името на Шандор Петьофи. Връчено е знамето на гимназията. Излиза училищен вестник "Дума на младия техник". През пролетта на 1967 г. е организирана екскурзия до бившата федерална република Югославия и Унгария.

От месец юни 1967 г.

всяка година се избира първенец на випуска. При пълния курс на гимназията педагогическият състав е 49 учители и петима възпитатели в общежитието към гимназията - целият трудов колектив - 75 работници.

През 1968 г.

е построена новата учебна сграда на гимназията. В нея учат и учениците от СПТУ по машиностроене. Обучението е двусменно.

През 1968 г.

гост на ПТГ е посланикът на Унгария Чизван Ротика. Връзките на ПТГ "Ш. Петьофи" със сроден техникум от гр. Сомбатхей се задълбочават. Разменени са групи за летен производствен стаж и за летуване.

През лятото на 1970 г.

е организирана екскурзия до Букурещ, Киев, Москва и Петербург.

На 12 април 1970 г.

е учреден Клуб за техническо и научно творчество, който стимулира творческото търсене и евристичното мислене в областта на науката и техниката. Клубът постига забележителни успехи на областно и републиканско ниво. През същата година ученичката Маргарита Илиева - лекоатлетка - се класира втора на Балканските игри. Спортът постепенно става една от емблемите на гимназията.

На 21 март 1971 г.

е открит бюст-паметник на Шандор Петьофи в двора на гимназията.

През 1971-1972г.

се закрива специалност "Електроенергетика", а се разкрива професия "Монтьор в химическата промишленост"-СПТУ.

От учебната 1974-1975г.

е разкрита новата специалност "Радиотехника и телевизия", а от 1977-1978г. са разкрити професиите "Шлосер - монтьор на машини и апарати" и "Ел. монтьор по обзавеждане на промишлени предприятия".

През 1984-1985 г.

Механотехникумът и СПТУ по машиностроене "Юрий Гагарин" в Разград се обединяват в едно училищно заведение. Разкриват се специалностите "Автоматизация на производството" и "Биотехника". В структурата на ПТГ са включени и две паралелки за СОУ . През тези и следващите учебни години учебното заведение е посещавано от видни държавни ръководители, както и гости - предимно от Унгария и от бившия СССР.

1985-1986 учебна година

ПТГ "Ш. Петьофи" се ползва с реномето на представително професионално училище. Взема участие в безкрайната поредица от реформи, започнали от 1979г. с изграждането на т.н. УПК (Учебно-професионални комплекси). Дейността на колектива постепенно се политизира. В гимназията е организиран производствен стаж за група от Унгария - Техникум " Латинка Шандор"-гр. Сомбатхей.

През 1988-1989 г.

учебното заведение се окрупнява. В него се учат вече 34 паралелки с 963 ученици.

1990-1991г.

Демократичните промени след 11ноември 1989г. поставят пред учебното заведение качествено нови цели - изграждане на нов тип училище на демократичното гражданско общество.

Обновено е ръководството - директор е г-н Г. Обретенов, досегашен заместник-директор. Техникумът започва да изгражда съвременната си професионална структура. Икономическата криза все по-остро засяга всички страни на учебния процес. През тази година за първи път се приемат ученици след завършен VII клас с 5-годишен курс на обучение и разширено изучаване на английски език. Приемът е по специалност "Технолог - програмист на машини с ЦПУ".

През 1992-1993г.

приемът на ученици след завършен VII клас се разширява и за специалностите. "Електронна техника" и "Радиотехника и телевизия". Тържествено е отбелязана 30-тата годишнина на ПТГ. Техникумът е пионер в страната на новия спорт бул. Директорът на ПТГ - инж. Г. Обретенов - е председател на Националната федерация по бул със седалище град Разград. Група ученици и учители гостуват във Франция във връзка с усвояването на новия спорт. Обзаведен е кабинет по електропневматика.

1995-1996г.

Демографският срив в Североизточна България води до намаляване на броя на учениците и приемът на ПТГ не е изпълнен с две паралелки. Отборът по бул участва в световното първенство в гр. Хамилтън - Канада. През юни 1996г. ни гостува Националният отбор по бул на Франция.

1996-1997 г.

ПТГ е определена от МОН за пилотно училище по Проект BG 95.06.01.02 на Програма "Фар" - " Усъвършенстване на професионалното образование и обучение". През месец юни ни гостува г-н Дейвис от Англия, консултант по Програма "Фар".

1997-1998г.

Продължава работата по Проекта на Програма "Фар"-разработване на учебната документация за професия "Машинен техник".

1998-1999г.

Приета е първата паралелка и започва обучението по професия "Машинен техник". На посещение в гимназията през месец април е г-н Пол Уайтман от колежа "Wigan & Leigh", където е преподавател по хидравлика и пневматика. Той е консултант по Програма "Фар". Осъществен е прием по нова машиностроителна специалност "Техник-организатор в машиностроенето". От 1998г. гимназията е определена за държавно училище със заповед на министъра на образованието науката.

1999-2000г.

Разширява се дейността на ПТГ "Ш. Петьофи" по Програма "ФАР". Приета е първата паралелка по професията "Електронен техник на компютърни системи". Обучението по-директно е насочено към усвояване на високите технологии. Професия "Машинен техник" реално навлиза в модулното обучение. В ПТГ "Ш. Петьофи" по 11 специалности и професии се обучават над 500 ученици в 27 паралелки. Учителският колектив е от 61 учители. В гимназията работят по трудов договор 86 учители, работници и служители.

2001-2002г.

Човечеството навлиза в новия 21 век. Въпреки трудностите на прехода, ПТГ "Ш.Петьофи"се развива като сериозна образователна институция с национално значение при разработване на бъдещия модел на българското професионално образование. В професионалната структура на гимназията е включена специалността "Програмист" с разширено изучаване на английски език.

2003-2004г.

ПТГ "Шандор Петьофи" чества 40-тата си годишнина. Тази годишнина е отбелязана с пищно празненството и концерт. По-късно следобед има среща с бивши учители и възпитаници.

2004-2005г.

Тази учебна година е годината на състезанията. През нея Тихомил Кулев се класира на второ място на областния кръг на Националната олимпиада по WEB дизайн. Класира се и на VІ място в Националното състезание по WEB дизайн "Непознатата България", гр. Ловеч заедно с Росен Кулев и Иван Иванов с проекта "Дивите божури и местността Мющерека". Димитър Мулдавлиев, Тодор Танев, Иван Диков и Калоян Радков заемат съответно І, ІІІ, V и VІ място на конкурса "Изявени ученици в машиностроенето" в гр. Горна Оряховица. Дванадесетокласниците Росен, Димитър, Тодор, Иван и Калоян влизат без приемен изпит съответна в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" а останалите четирима са приети в ТУ - Габрово. На национална олимпиада по компютърна графика ученикът Айдън Мустафа се класира на призово място и също е приет за студент.

2005-2006г.

През тази учебна година в гимназията се дипломира първият випуск по специалността "Програмист". По този начин се затваря пълният цикъл на обучението по всички направления и специалности. Отново четири наши ученици бяха класирани на първите места в състезанието по машиностроене в Горна Оряховица - ученици от 12-ти в клас - специалност машинен техник. Те са приети за студенти в Габровския технически университет. Ученикът Тихомил Кулев от 10 клас по специалността "Програмист" се класира на второ място на Националното състезание по web дизайн в град Ловеч. Лекоатлетите ни са национални шампиони на ученическите спортни игри. Футболистите са между осемте най-силни отбори в България. За първи път изпратихме ученик на Национална олимпиада по български език и литература - Кънчо Димитров от 12 клас.

През 2005-2006 учебна година

ПТГ е включена в национална програма за енергийна ефективност. Подменена е остарялата дървена дограма с PVC дограма. Извършен е сериозен ремонт на физкултурния салон, пострадал силно от земетресението през ноември 2004 г. На 3-ти май е публикуван национален рейтинг на езиковите, математическите и професионалните гимназии. ПТГ "Шандор Петьофи" попада сред 10-те най-добри професиоанлни гимназии в направлението на машиностроенете, електротехниката и електрониката.

2006-2007 учебна година.

Отново приемът на ученици е изпълнен на 100% и в гимназията се обучават 668 ученици, от които 59 момичета. През м. януари България беше приета в Европейския Съюз, което постави ПТГ "Ш.Петьофи" в качествено нова ситуация - да уеднакви стандартите за обучение по професии със стандартите на ЕС. На състезанието в Горна Оряховица за изявени ученици в областта на машиностроенето Румен Величков, Фахредин Салиев, Евгени Йорданов и Теодор Георгиев се класираха на първите места и са приети за студенти в Габровския технически университет. През тази учебна година Тихомил Кулев участва в Националната олимпиада по информационни технологии, в направление "Интернет програмиране" и е класиран на ІІ място, което му дава право за прием във ВУЗ без конкурсен изпит, но той е в ХІ клас. Преминава в индивидуална форма и през 2006-2007 учебна година завършва 2 класа -ХІ и ХІІ. Безпрецедентен случай в историята на ПТГ. В спорта имаме сериозни постижения: Венелин Цонев е втори в страната на 110 м. с препятствия; Ангел Йорданов - републикански шампион по многобой при юношите и втори сред мъжете; Бен Геттеманс - втори на гюлле и диск; Николай Петров - републикански шампион по бокс.

2007-2008 учебна година.

Тази година беше година на учителските протести в България. В тях се включи и колективът на гимназията. През м.октомври бяха подменени парните котли и по този начин проблемът с отоплението беше окончателно решен. По националната програма "Училището - желана територия за учениците" получихме голям плазмен екран Samsung - сега имаме модерна инфофрмационна среда. Завършващите ученици за първи път положиха ДЗИ (матури). Учениците Недко Митков Недков и Мехмед Садкъев Ахмедов са класирани на състезанието по машиностроене в Горна Оряховица и са приети за студенти в Техническия университет в Габрово. Отлично е представянето на учениците и на XXIV национална олимпиада по техническо чертане. В спорта Бен Геттеманс стана републикански шампион на гюлле и диск, а през лятото - и балкански шампион по тези дисциплини. По националната програма "Училището - желана територия за учениците" получаваме обзавеждане на класните стаи и започваме подмяна на остарялата мебел и на черните дъски с бели.

2008-2009 учебна година.

Окончателно е решен проблемът с отоплението на учебните работилници. Монтирано е лъчево отопление. Подменена е старата мебел в класните стаи – маси, екологични дъски, облицовка на челната страна, ламинирани подиуми. Гимназията печели проекти по национални програми – за обучаване на талантливи ученици и подготовката им за национални олимпиади и състезания, за въвеждане на униформено облекло, за провеждане на практическото обучение с учениците в Германия. Открита е нова фитнес зала. Монтирана е система за видеонаблюдение с камера във всяка стая. На състезанието по машиностроене в Горна Оряховица Теодора Йорданова печели убедително първото място, а гимназията е комплексен първенец. На национално състезание по информатика в Благоевград Росен Тодоров Рачев е втори сред групата, в която се състезава. Много добри са резултатите от Националната олимпиада по техническо чертане, от състезанието по газова техника.

2009-2010 учебна година.

Приоритетна цел на гимназията е участието и реализирането на проекти по Национални програми. Въведохме ученически униформи. Във всички стаи са монтирани видеокамери. Ученици от професиите "Електротехник" и "Машинен техник на машини и системи с ЦПУ" бяха на практика в Германия за 3 седмици.

2010-2011 учебна година

Училището е класирано като комплексен първенец в състезанието по машиностроене” Най-добър техник в машиностроенето”.Лекоатлетите ни са републикански шампиони за настоящата година. Учениците ни се предствят на призови места в Национални състезания по Информационни технологии и „ Лингвистично Кенгуру”. Продължава дейността по обучението в квалификационни курсове в партньорство с Агенцията по заетост.

2011-2012 учебна година

По Национална кампания” Участвам и променям” , в която се включи училището бяха организирани „Антиспин спектакъл” , „ Усмивката на механо”, кулинарна изложба” Пъстра трапеза” – подготвена по случай коледните и новогодишните празници показаха умението на учениците да работят заедно не само помежду си, но и заедно с техните учители и родители За поредна година продължаваме работата си по Мярка „Без свободен час”- проект свързан със създаването на училищна банка кадри с цел организация и контрол за заместването на отсъстващи учителиПо проект” УСПЕХ” се сформираха 9 групи в различни направления. И тази година спечелихме проект по Секторна програма „Леонардо да Винчи”, модул „Мобилност” – Проектът „Автоматизация в системата на средното професионално образование и средните професионални училища” ученици от спец. Системно програмиране и спец.Електрообзавеждане на производството проведоха практиката си в Германия.

2012-2013 учебна година

По проект " ИКТ в училище" беше оборудвана нова 8-ма компютърна зала .Закупените и въведени в експлоатация терминални станции и сървъри подппомогнаха процеса на обучение и още повече повишиха неговата ефективност.Много ученици се включиха в проект" Ученически практики" и успяха да се обучат в реална работна среда.Модерната и съвременна техника е гаранция за качествено професионлно образование, което получават нашите ученици.

2013-2014 учебна година

През 2013/2014 г ПТГ работи по проекти, един от които е Проект финансиран с подкрепата на Оперативна програма РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ и МОН по схема BG051PO001-4.3.05 "Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодател". Актуализиране на образователния процес в Професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ. Общата цел на проекта бе да актуализира учебния процес в специалностите „Системно програмиране” и "Компютърна техника и технологии" в Професионалнатехническа гимназия „Шандор Петьофи”, гр. Разград, чрез изграждане на "образователен парк" в активно сътрудничество с партньора Майкрософт България ЕООД - работодател в сферата на ИКТ. Друг проект е : “Нова възможност за моето бъдеще”-придобиване на професионална Квалификация, чрез система за валидиране . Проект „Ученически практики” , който обхваща всички училища от системата на професионалното образование и обучение също беше един от проектите, по които училището работи през годината. Работата по проекти ще продължи.

2014-2015 учебна година

Септември: Акция по събиране на помощи за пострадалите от наводнението в гр. Мизия
Ноември: На 29.11. в гр. София - състезание по Роботика. Отбор от ученици на ПТГ Светослав Гюрецов от 11б клас, Валери Червенски 11б клас, Диан Дацов от 11б клас, Петромир Пенчев 11в клас, Захари Стоянов от 10в клас и Теодор Иванов от 10в клас. под ръководството на преподавателя инж. Цветомир Гюрецов участва в състезанието и в категория: „2d движение на робот в лабиринт” заеха 2-ро място, а в категория „Роботи с приложение в бита” се класира трети.
Декември: На 34-ти синдикален съвет на Синдиката на българските учители нашата колега Росица Мичева беше отличена с награда синдикалист на годината.
Януари: Посещение на Министъра на образованието прф. Тодор Танев, който ни беше гост на 26.01.2015г.
Февруари: Приключи работата по някои от проектите за модернизиране на материалната база в училище, като беше изградена WIFI мрежата в училище, бяха закупени оборудване и инструменти за лабораториите и работилниците за специлаността „Компютърна техника и технологии”, „електрообзавеждане на производството”, ”Възобновяеми енергийни източници” и „Компютърни мрежи” и бе санирано училището, беше подменена подулучната система и бе монтирана антиобледяваща система. Също така се проведе обследване на енергийната ефективност на училището и бе направена технческа паспортизация и сертифициране на училището, бе оборудван и кабинет по Мехатроника, бяха доставени и монтирани стендове по електроника, пневматика и хидравлика, а трима учители бяха обучени за работа с новата техника от фирмата доставчик „Фесто България”.
Март: На 27.03.15г. в ПТГ - областният кръг на 31 олимпиада по Техническо чертане за 2-ра група (Клaсическо чертане) и 3-та група (Компютърно чертане – AUTO CAD). След получените резултати стана известно, че тримата единадесетокласници от ПТГ Ертан Рийза, Онур Мехмед и Биркан Мустафа са класирани и одобрени за участие на Националния кръг на олимпиадата.
Април: На 20.04. 15г. в ПТГ се проведе изпит на PISA. Това е международна програма за оценяване знанията на учениците, в която участват 76 държави. Тази година PISA оценява знанията на учениците по природните науки, а от Разград избрани за участие след предварителни изпити и събиране на точки са само две училища - ПТГ „Шандор Петьофи” и ПГИ „Робер Шуман” . Изпитът представлява компютърно базиран тест и от нашето училище чрез жребий на случаен принцип бяха избрани да участват 42-ма ученици родени през 1999г.
Май: За Учител на годината бе определена инж. Нешка Георгиева Христова – помощник-директор по професионална подготовка на ПТГ, а директорът – инж. Георги Антонов Обретенов – бе удостоен от Община Разград с наградата „Никола Икономов” за цялостен принос в сферата на образованието в град Разград.
Юни: Първенец на 49 випуск на ПТГ бе обявена Християна Ивелинова Христова от 12в клас „Електронна търговия” с успех от дипломата отличен 5,74. Нейни подгласници станаха Христина Василева Ива-нова от 12в клас „Електронна търговия” с упех от дипломата отличен 5, 65 и Кристиян Атанасов Атанасов от 12а клас „Системно програмиране” с упех от дипломата отличен 5,54.

2015-2016 учебна година


Септември: Откриваме новата учебна година с нови попълнения в учителския състав. Наши партньори тази година са фондация „Заедно в час” и по едноименната програма в колектива идват двама млади учители Светла Йоданова – учител по Английски език и Ивайло Атанасов – учител по предметите от цикъл “Философия”.

Октомври: Участието на ПТГ в Ученическата волейболна лига - гр. Разград, която се провежда в чест на Европейското първенство по волейбол, чийто домакин е България. Съзтезанията между младите волейболни надежди на нашия град се провеждат под патронажа на президента на Българската федерация по волейбол – Данчо Лазаров. Нашето училище участва с два отбора, водени от Сашо Панчев: юноши – 8-10 клас и юноши – 11-12 клас. След като премериха сили с волейболистите на другите средни училища в града, нашите момчета заеха вторите места в двете възрастови групи.

Ноември: ПТГ спечели проект по Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+”, ключова дейност 1 – Образователна мобилност за граждани, професионално образование и обучение. Проектът „Професионален стаж на ученици от ПТГ „Шандор Петьофи” в Лондон е на стойност 57 152 евро и е изцяло финансиран от Европейската комисия. Срокът на проекта е от 1.09.2015 г. до 25.06.2016 г.

Декември: Коледно тържество, на което бяха наградени изявени през годината ученици на ПТГ в сферата на науката, спорта и изкуствата.

Януари: Бяха избрани 20 ученици, които ще заминат за Англия по Проекта „Професионален стаж на ученици от ПТГ „Шандор Петьофи” в Лондон

Февруари: ПТГ беше домакин на Общинския кръг на състезанието „Най-добър техник в машиностроенето”, който се проведе на 08.02.16 г. Нa 12.02.16 г. се състоя Общинският кръг на олимпиадата по техническо чертане за 2-ра група Класическо техническо чертане и 3-та група – техничексо чертане Auto CAD. На 17.02.2016 г. в сградата на ПТГ “ Шандор Петьофи“ гр. Разград се проведе предварителен тест по общотехническа подготовка за Технически университет – Варна, на който се явиха дванадесетокласници от града и региона.

На 19.02.16 г. в гр. Разград се проведе Общинският кръг на „Ученически игри” 2016. Водените от учителя по физическо възпитание и спорт Симеон Тодоров два отбора по тенис на маса, юноши 8-10 клас и юноши 11-12 клас, заеха безапелационно първите места в своите възрастови групи.

Март: На 12 март в ПТГ „Васил Левски” гр. Горна Оряховица се проведе Националният кръг на състезанието „Най-добър техник в машиностроенето”. Отборът на ПТГ „Шандор Петьофи” бе съставен от учениците Гюнер Нургюн Джемил 12д клас, Онур Нури Яхя 12д клас и Онур Хасан Мехмед 12д клас. Нашият отбор зае пето място сред 30 отбора от цялата страна от Русе, София, Варна, Пловдив и др. Учениците вече са приети за студенти в ТУ- Габрово с отлични оценки в специалност по избор в направление „Машинно инжененрство”, като се очакват писма и от ТУ-Варна, ТУ- София и РУ „Ангел Кънчев”, че и там са приети за студенти по специалност по избор.

На 25.03.16 г. ПТГ беше домакин на XXXII Олимпиада по техническо чертане – Областен кръг за 2 и 3 група. Участие в олимпиадата взеха ученици от ПТГ „Шандор Петьофи”, ПМГ „Никола Обрешков”, ГПЧЕ „Екзарх Йосиф” и ПГТС „Христо Смирненски”.

Не по-слаби и са и спортните постижения. На 18.03.16 г. се проведе Общинският кръг на шампионата по футбол към „Ученически иг-ри 2016”. Като отборът на ПТГ юноши 11-12 клас, воден от Пламен Петров зае първото място. На 24.03.2016 г. в гр. Кубрат се проведе Областно първенство по футбол към „Ученически игри 2016” за възрастите 8-10 и 11-12 клас. Напълно заслужено отборите на ПТГ водени от Пламен Петров спечелиха титлите:

- Областен първенец във възрастовата група 8-10 клас
- Областен първенец във възрастовата група 11-12 клас.

На 30.03.16 г. в гр. Разград се проведе Общинският кръг по лека атлетика към „Ученически игри” 2016. Отборът на ПТГ юноши 8-10 клас, воден от учителите по физическо възпитание и спорт Симеон Тодоров и Деян Маринов, зае решително първото място и се класира за следващия етап от състезанието.

Април: На 04.04.2016 и 05.04.2016 се проведе турнир по електронни спортове по случай патронния празник на ПТГ "Ш.Петьофи". В състезанието по League of Legends премериха сили 27 ученици от гимназията. След оспорвани игри на първо място e Георги Станчев от 11д клас. Достойно се представиха Йордан Йорданов от 9а и Диан Илиев от 9г заемащи съответно второ и трето място.

По случай 16.04., денят на Българската конституция, Окръжен съд Разград обяви конкурс за ученическо есе на тема: „Моето най-важното човешко право”. В конкурса се включиха 21 ученици от училища в региона, а на 13.04.16 г. на специална церемония в зала №4 на Окръжен съд Разград бяха раздадени наградите на отличените ученици. ПТГ „Шандор Петьофи” беше представена на конкурса от двама свои ученици – Валентин Петков Василев от 10е клас, който беше награден с грамота за много добро представяне и Цветомир Миленов Василев от 8а клас, който спечели трето място.

На 20.04.2016 г. в ПТГ „Шандор Петьофи“ се проведе семинар, на който се представи проект "Професионален стаж на ученици от ПТГ Шандор Петьофи" гр. Разград в Обединено кралство Великобритания - Лондон по Европейска програма за образование, обучение и спорт „Еразъм+“. На семинара присъстваха преподаватели и директори на професионални гимназии от област Разград, експерти по професионално образование, момичетата и момчетата участници в проекта от 11 и 12 клас на професионалнатагимназия.

На 21.04.2016 г. в ПТГ "Шандор Петьофи" се проведе открит урок по английски език на тема: Странознание на Великобритания с учител Светла Йорданова и учениците от 8б клас. Целта на урока бе учениците да научат повече за Великбритания, да обогатят общата си култура, а целият час се явяваше за тях едно голямо упражнение - слушане и четене с разбиране. Първото място за двата отбора по футбол на ПТГ юноши 8-10 клас и юноши 11-12 клас на зоновия кръг от „Ученически игри” 2016г, който се проведе в гр. Русе на 26.04.16 г. Отборите се под ръководството на колегите Пламен Петров и Деян Маринов.

Май: Нова награда в областта на образованието връчи за пръв път кметът на Разград д-р Валентин Василев. В Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост новият приз „Директор на годината в сферата на образованието“ бе връчен на директора на ПТГ “Шандор Петьофи“ инж. Георги Обретенов.
Със заповед на Директора №435/19.05.2016 г. за учител на 2016 година колективът на ПТГ избра Радка Петрова, учител по матамтика, истински професионалист и прекрасен колега.

След гласуване на педагогическия съвет и със заповед на Директора №417/13.05.2016г. бе избрана и новата знаменна група, която ще поеме щафетата от дванадесетокласниците. Това са – знаменосец: Иван Крсимиров Димитров от 11а клас и асистенти: Мустафа Ахмедов Мустафов от 11а клас и Галин Галинов Савов от 11б клас, а за резерва беше определен Станчо Младенов Стефанов от 11б клас.

2016-2017 учебна година


Септември: Учебната година е открита от новия директор на училището инж. Нешка Христова, дългогодишен учител и заместник-директор по професионална подготовка в ПТГ, която през месец юли спечели обявения от МОН конкурс и от временно изпълняващ длъжността стана новият ръководител на ПТГ „Шандор Петьофи”. Нов директорски екип - заместник-директор по учебната дейност остава Димитрина Апостолова, но заместник-директор по професионална подготовка от тази година е младият колега Цветомир Гюрецов, а заместник-директор по административната дейност стана Пламен Петров. Има нови попълнения в учителския състав: Веселина Русева - учител по Биология и здравно образование, Мариана Господинова – учител по Химия и опазване на околната среда, и Мирослав Добрев - учител по Учебна практика: Аналогова и цифрова схемотехника. През предстоящата учебна година в ПТГ в редовна форма се обучават 508 ученици в 23 паралелки, 13 ученици в самостоятелна форма на обучение и четирима по индивидуални обучителни планове. Забележително събитие през изминалото лято беше и лятното училище по английски език, което се проведе в ПТГ от 1.08 до 18.08 2016 г. Под ръководството на младия учител Светла Йорданова две групи деца използваха част от ваканцията, за да се забавляват и учат английски език.

Октомври: Симеон Николаев Николов завоюва 2-ро място при юношите старша възраст на крос-кънтри (ХСО) състезание Шуменско плато'2016. Учас-тие на учениците от 10б клас Алберт Еринг, Иван Русев и Станислав Темелков на конкурса – изложение на младежко техническо творчество гр. Горна Оряховица.
Ноември: Начало на дейностите на сформираните 33 групи по проект „Твоят час“. Работа по проект по оперативна програма „Региони в растеж“.

Декември: Следвайки изискванията на новия закон за образованието, който влезе в сила от тази учебна година, на 14.12.2016 г. ПТГ „Шандор Петьофи“ учреди новия Обществен съвет към училището. Членове на Обществения съвет са както следва: 1. Ивелина Николова – старши експерт по БЕЛ към РУО гр. Разград 2. Мирослав Цанев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България 3. Джипо Джипов – управител на фирма МАТ ООД Разград 4. Мартин Маринов – родител на ученик от ПТГ 5. Ибраим Ибрямов – родител на ученик от ПТГ 6. Николай Генчев – родител на ученик от ПТГ 7. Марина Еринг – родител на ученик от ПТГ За председател на Обществения съвет беше избран Джипо Джипов.

Февруари: Създаден е Ученически съвет на ПТГ, в него имат право да участват по двама представители от всеки клас, а целта му е учениците да имат възможност да се включат активно в училищния живот и да са част от решенията определящи бъдещето на училището. Общият брой на учениците, които тази година сформират Ученическия съвет, е 24, а за председател е избран Ивайло Светлозаров Георгиев от 12а клас

Март: Ден на отворените врати в ПТГ „Шанфор Петьофи“ – ученици и учители заедно показваха на всички, които искат да разгледат, кабинетите на различните специалности, разказваха за историята на училището и какво се изучава в него. Домакинство на ПТГ на областния кръг на XXXIII Олимпиада по техническо чертане, който се проведе на 24 март. На този етап се явиха повече от 30 ученици от цялата област, които се състезаваха в три групи – две в класическо чертане и една в AUTO CAD.

Април: Изложба, засаждане на фиданки и екосъстезание включваше програмата за отбелязване на Деня на Земята в ПТГ „Шандор Петьофи“ на 20.04.2017 г. Тази година за първи път в ПТГ се проведе литературен конкурс на тема „Любовта и свободата” посветен на патрона на училището унгарският поет и революционер Шандор Петьофи.

Май: Знаменна група - След гласуване на педагогическия съвет и със заповед на Директора №505/23.05.2018г. за знаменосец на НПТГ бе определен Алберт Ризавич Еринг от 11б клас, за негови асистенти – Мариан Атанасов Атанасов 11а клас и Станислав Валентинов Темелков 11б клас. За резервни асистенти бяха избрани Окан Левентов Османов от 11е клас и Даниел Пламенов Пеев от 11а клас. След проведено гласуване в колектива и със заповед №504/23.05.2018г. със званието „Учител на годината“ беше удостоена инж. Диана Петрова, доказан преподавател постигнал много успехи и подготвил редица ученици за национални състезания през дългите години на учителския си стаж.

2017-2018 учебна година


Септември: Започваме годината със седем нови колеги: Валентин Великов – Български език и литература, Димитър Томов – Английски език, Ина Тачева – Немски език, Цветалина Занкова – Философия, Иван Христов – Физическо възпитание и спорт, Христомир Димитров – компютърни системи. Имаме нов директор по учебната дейност Деяна Събева – Заместник-директор по учебна дейност..

Октомври: Колегата Светла Йорданова взе участие в международен учителски форум в Абу Даби на 7 и 8 октомври. Тя бе вторият българин част от програмата „Заедно в час“, който имаше честта и удоволствието да представи страната ни на този интересен преподавателски новаторски форум за обмяна на мнения. През тази учебна година продължава работата с клубовете по проект „Твоя час“. В НПТГ се формираха общо 28 клуба, от които 13 в категорията „Дефицити“ и 15 в категорията „Интереси“
Ноември: В брой 88 на „Държавен вестник“ от 3.11.2017 г. със заповед на министъра на образованието Красимир Вълчев № РД-14-424 от 25 октомври 2017 г. на основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 ЗПУО във връзка с чл. 68 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Решение № 356 от 29.06.2017 г. на Министерския съвет, по мотивирано предложение на директора на Професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ – гр. Разград, община Разград, област Разград, Решение на педагогическия съвет на училището по протокол № 1 от 29.09.2017 г., становище от Регионалното управление на образованието – Разград, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на образованието и науката, беше определено наименованието на Професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ – Разград, както следва: Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ – гр. Разград, община Разград, област Разград.

Февруари: На 16.02.2018 г. в НПТГ “Шандор Петьофи“ гостува г-жа Шаролта Папаи от Министерството на Външните Работи и Търговия на Унгария. Основна цел на посещението беше възстановяване на връзките на нашето училище с Унгария, което носи името на унгарският поет и революционер Шандор Петьофи. Срещата се проведе съвместно с настоящият директор на училището - г-жа Нешка Христова и с предходният, дългогодишен директор – г-н Георги Обретенов, който разказа на госта ни за основаването на училището и за сътрудничеството им с Унгария в миналото. Гостите се запознаха с историята на училището, материалната база, преподаватели и ученици.

Март: Учениците от НПТГ „Шандор Петьофи“ - Полина Димитрова, Стефани Василева, Хасан Ескиджиев и Суат Адил, с консултант Цветалина Занкова, спечелиха трета награда от Националния конкурс „Места и памет“, посветен на 75-годишнината от спасяването на българските евреи от Холокоста..

Април: Посещение на просветният министър Красимир Вълчев в НПТГ „Шандор Петьофи“. НПТГ „Шандор Петьофи“ обяви победителите в националния конкурс „Любовта и свободата“ посветен на 195-годишнината от рождението на патрона на училището унгарския поет и революционер Шандор Петьофи. Тази година 55 млади таланти от цяла България мериха творческите си сили в жанровете есе, стихотворение и кратък разказ. Професионално жури от трима признати разградски поети – Дачо Господинов, Мариета Илиева-Пигелер и Иван Димитров, определиха тазгодишните победители.

Май: След решение на педагогическия съвет със заповед на Директора №654/15.05.2017 г. за знаменосец на ПТГ за следващата година бе избран Славен Красимиров Панов от 11б клас, за негови асистенти бяха определени Станил Павлов Панов от 11в клас и Алпер Феридан Айдън от 11а клас. За резерви бяха избрани Хакан Хамдиев Хюсеинов от 11б клас и Онур Тунчай Зюлкяр от 11е клас. Пожелаваме на момчетата с гордост да носят училищния стяг. С решение на учителския колектив и заповед на Директора №644/15.05.2017 г. титлата получи дългогодишният учител по физическо възпитание и спорт Симеон Станчев Тодоров. За първенец на випуск 51-ви с решение на педагогическия съвет и заповед на Директора №692/22.06. 17г. бе обявен Иван Красимиров Димитров от 12а клас специалност „Системно програмиране“.

Юни: НПТГ е финалист в осъществявания за трета поредна година конкурс „Глобално училище“, в който кандидатстваха 55 училища. Конкурсът се организира за първи път през 2015 г., която тогава е обявена за Европейска година на развитието. Титлата „Първенец на випуск 52“ получи Милица Павлинова Велчева от 12 а клас „Системно програмимране“.

Август: Екип от четирима младежи от НПТГ „Шандор Петьофи” реализираха своя проект ”ЕВРОПЕЙСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО”, финансиран от Младежка банка. Йоанна Петева, Виктория Николова, Стоян Дениславов, Теодор Генов и отговорника за реализацията на проекта – Християна Христова (бивш възпитаник на Гимназията и първенец на своя випуск) разказват, че са предизвикали себе си, създавайки проекта в подкрепа на изпълнението на Целите за устойчиво развитиe. Участниците имаха възможност да подготвят своите творби, представяйки материалното, нематериалното, цифровото и/или природното наследство на Европа. Получените творби бяха оценени от разградските художници Петко Антонов, Орхан Исмаил и преподавателят Веселина Цветкова. През това лято започна и обновяването на училището по проекта „Региони в растеж“. Беше ремонтирана столовата, както и бяха реконструирани две тоалетни, за да могат да бъдат ползвани от деца с увреждания, за които от няколко години нашето училище предлага условия за равнопоставено образование. По същия проект предстои ремонт на работилниците в училище и пълна компютаризация на всички кабинети.

2018-2019 учебна година


Септември: В нашето училище през тази година се обучават 504 ученици в 23 паралелки. Промени има и в учителския състав на НПТГ. Училището напусна младия учител по английски език Димитър Томов и на негово място вече имаме нова колега Татяна Стоянова. Има промяна и в ръководния състав, заместник-директор по професионална подготовка от тази година е Биана Тодорова. Пенсионира се и Диана Петрова, прекрасен дългогодишен преподавател в направление машиностроене.

Октомври: Участие на наши ученици и учители в третото „Конкурс-изложение“ на Младежко техническо творчество на 11, 12 и 13.10.2018 г. в гр. Горна Оряховица. Хуманоиден робот, електромобили, водороден електромобил, атрактивни технически изобретения, разработки за оптимизиране на обучителния процес, платформи, които се управляват дистанционно, триизмерни принтери и модерни дронове бяха част от иновативните модели, които повече от 300 ученици, студенти и учени, обединени в 60 творчески колектива, представиха на изложението. 29 от отборите са представители на професионални гимназии, а останалите са от техническите университети и от БАН. Отборът на НПТГ „Ш. Петьофи“ в състав Станислав Темелков, Константин Коцев и Росен Коцев, участва с разработките на създаденото УТФ „ДИ–ТЕК“ по Проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“ – роботи и дрон. Всеки ученик получи грамота за участие, а за разработките на УТФ „ДИ – ТЕК“ Община Г. Оряховица награди екипа на НПТГ с Диплом и таблет.

Ноември и Декември: Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ се сдоби с чисто нови струг и фреза с цифрово-програмно управление. Машините за студена обработка на металите бяха обещани от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев при посещението му в гимназията през април. Модерните машини струват 80 000 лева и са от инвестиционната програма на просветното министерство. Специалисти от фирмата доставчик монтираха машините и обучиха преподавателите по практика как да работят с тях . Министър Вълчев осигури на гимназията и 20 000 хиляди за ученическия стол. На 12.12.2018 г. НПТГ беше посетена от представителна група от правителството. Представители на седем министерски отдела разгледаха Механото и новите му придобивки, срещнаха се и разговаряха с учители и ученици на гимназията. С това НПТГ за пореден път показа, че с право е обявена за едно от училищата с национално значение.

Януари и Февруари: Разработка на ученици от НПТГ на ученически проект „Моята кауза“. Една от дейностите му е кампания за събиране на научна и художествена литература за ученици от Българското училище „Н. Вапцаров“ – Ерфурт, Германия. Училището отваря врати за първи път през септември 2015 г. за българоговорящи деца и е единственото в област Тюрингия. То се посещава от деца в подготвителна група до ученици в 12 клас. Водят се учебни занятия по Български език, Роден край и История, а с цел съхраняване на българските традиции, бит и култура е създаден клуб за български песни и танци. Инициативата е по повод честването на 2-ри април, определен за Международен ден на детската книга. На 23-24.02.2019г. в град Балчик се проведе Националният шампионат по зимни хвърляния. Нашият Стоян Димитров, ученик от 11 б клас, се представи отлично и завоюва титлата Национален шампион за юноши под 20 г. в дисциплината хвърляне на чук. Ръководството на НПТГ поздравява Стоян за отличието и му пожелават нови успехи в спорта и учението.

Март: За двадесети път в град Горна Оряховица се проведе Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето”. НПТГ „Ш. Петьофи” за пореден път се представи достойно в състезанието. Кристиян Михайлов от 11д клас и Руфи Руфи от 12 д клас, специалност „Мехатроника” бяха нашите момчета тази година. В съревнование с 65 участници от 35 отбора от цялата страна, двамата показаха завидни знания и крайното класиране им отреди 5 място.

Април: Шеста поредна година НПТГ „Шандор Петьофи“ участва в националното състезание „Мога и зная как“, организирано от МОН и с партньорство на фирма Елимекс. След проведен I кръг учениците от първа възрастова група Момчил Галинов Савов и Джан Четин Неджмидин от 10 б клас се класираха за участие на II регионален кръг, който се проведе на 29.03.2019 г. в Техническия университет гр. Варна. От всички отбори от Източна България нашите ученици заеха престижното II място, с което осигуриха своето участие на III национален кръг на състезанието по приложна електроника, който се проведе на 12.04.2019 г. в гр. Банско. Заместник областният управител Евгени Драганов откри Областна ученическа конференция на тема „Известни български учени и техните постижения“. Форумът се организира от клуба по Гражданско образование към НПТГ„Шандор Петьофи“ - Разград със съдействието на РУО – Разград, Областния управител и работодатели. На конференцията бяха представени доклади на ученици от: НПТГ „Шандор Петьофи“. Техните автори и ръководители получиха сертификати за участие в конференцията. Приключи и националният литературен конкурс на НПТГ „Шандор Петьофи“ гр. Разград посветен на патрона на училището - унгарският поет и революционер Шандор Петьофи. Тази година 70 талантливи младежи от цяла България споделиха с нас своите творчески трепети.

Май и Юни: Цветалина Занкова преподавател по философски цикъл е един от петимата преподаватели от града удостоени с престижната награда „Неофит Рилски“ за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищно образование. Наградата бе връчена на изявените учители в навечерието на 24 май лично от началника на РУО Ангел Петров. Цветалина Занкова също така бе обявена и за учител на годината на НПТГ „Шандор Петьофи“ със заповед на Директора № 509/23.05.19. Госпожа Занкова е и сред тримата носители на почетния плакет „Златна детелина” за 2019 г. Призовете се връчват от фондация „Вигория”. НПТГ отново спечели проект по Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“. По проекта „Европейски опит за високо качество“ група ученици и учители ще посетят столицата на Унгария Будапеща през лятото на 2020-та година. Учениците ще преминат задължителния си летен стаж по специалността в унгарски фирми, а учителите ще обменят опит с колеги на тема „дуално обучение“. През тази година НПТГ „Шандор Петьофи“ се класира и в почетната десетка в инициативата Глобално училище 2019 г. Наградените училища бяха обявени по време на официална церемония в рамките на VII Национална конференция за глобално образование "На ПриЦел 4.7", организирана от „Българската платформа за международно развитие днес“ в София. Първенец на випуск 53 стана Окан Левентов Османов 12е клас „Компютърни мрежи“. За отличник бе обявен Алберт Ризавич Еринг от 12б клас „Компютърна техника и технологии“.

2019-2020 учебна година


Септември: Новата учебната година бе открита на 16.09.2019 г. с официална церемония и нови пет паралелки в 8 клас. За първа година се осъществи прием в дуална система на обучение в специалност „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“. Има промени и в състава на учителския колектив. През лятото излязоха в заслужена почивка учителката по руски език Олга Кьосева и учителката по Математика и Икономика Елена Адамова. Колежката по английски език Светла Йорданова пък замина за една година на работа в Китай. На тяхно място в колектива дойдоха нови попълнения: Диана Нейкова учител по английски език, Мелис Мехмед – учител по немски език, и Янка Матеева – учител по Философски цикъл. Пламен Петров, който беше заместник-директор, от тази година се завръща на длъжността старши учител. Тази година се пенсионираха и служителите Светлозар Петров и Георги Дъбински, дълогогдишен фотограф и хроникьор на училището. Така че лицето на НПТГ бавно, но сигурно се променя с времето. Имаме и новоназначен колега от техническия персонал - доскорошният ученик Кристиян Маринов, е един от многото завърнали се в любимото училище, но вече за да работи в него. Предстои ни работа по стари и нови проекти, изправяме се и пред предизвикателството на електронния дневник, който от тази година заменя старите хартиени дневници в училище. Надяваме се да напреднем в технологиите и догодина да преминем и на електронни картони.

Октомври: Нешка Христова – директор на Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ – Разград, взе участие в международен семинар по проект INNOVENTER в периода 02-03.10.2019 в Скопие (Северна Македония). През седмицата 28.10-31.10.2019 г. НПТГ гостоприемно отвори врати за учениците от основните училища като с това отбеляза седмицата на професионалните умения. Гостите се запознаха с материално-техническата база и пред тях бяха демонстрирани знанията и уменията на възпитаниците на Механото..

Декември: Инж. Нешка Христова получи признанието за „Директор на годината“ в Тринадесетия национален конкурс на Синдиката на българските учители – „Най-добър социален партньор – директор“. Това се случи на 13.12.2019 г. по време на официална вечеря в Парк хотел „Москва“. Официалното награждаване стана в присъствието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, неговата заместничка инж. Таня Михайлова, председателя на Синдиката Янка Такева и заместник-председателя на КНСБ Пламен Нанков. Номинацията на инж. Христова е на СБУ, подкрепена от началника на РУО Ангел Петков.

Януари: През тази учебна година НПТГ „Ш. Петьофи“ работи по проектите: Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“; Проект „Европейски опит за високо качество“ по Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“; Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“; Проект „FIERST“ програма Еразъм +; Проект „Образование за утрешния ден“; Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020 г. Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на НПТГ „Ш. Петьофи“; НП „Ученически олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”; НП - ИКТ - Доизграждане на безжични локални мрежи (Wi-Fi); НП - ИКТ - Интернет свързаност; НП - ИКТ - Електронен дневник; НП - ИТ бизнесът преподава - Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“; НП „Млади учени и постдокторанти“; НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ по дейност 1 „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в общообразователната подготовка“; Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“; Национална програма за занимания по интереси; Програма „Иновативни училища“ с проект Внедряване на електронно учебно съдържание в професионалната подготовка на НПТГ „Ш. Петьофи“; НП „Обучение за ИТ кариера".

Февруари: НПТГ „Шандор Петьофи“ беше едно от 20-те одобрени училища в проекта „Зелено сътрудничество отвъд граници“ на JA Bulgaria. На 17.02.2020 г. приключи XI-то първенство на Ученическата волейболна лига 2019 - 2020 г.-зимен полусезон. Нашите момчета 8-10 клас завоюваха първото място и Шампионската купа. Лъчезар Вълчев от 8в клас и Христофор Божанов от 8б клас, завоюваха 6 златни медали в дисциплините - скок дължина, 60м бягане с препятствия, в щафетата бягане 4х200 м, бягане 400м и бягане 800м. На 18.02 в Сърбия младият лекоатлет Лъчезар Вълчев завоюва два златни медала в дисциплините скок дължина и скок височина. А на 22 и 23.02.2020 г. спечели и златния медал в седмобой за юноши под 18 години, който се проведе в гр. София, като остана на 172 точки от националния рекорд.
Март: И тъкмо започнахме да влизаме в месеца когато със Заповед РД-01-114/05.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването в цялата страна е обявена грипна ваканция. Дните от 06.03. до 11.03.2020 г. станаха неучебни за ученици и учители. Учебните занятия се подновиха на 12 и 13 март за нашия град, но още на 13 март следобед заради корона вируса в България беше въведено извънредно положение от 16.03.2020 г. Цялата страна е блокирана, градовете са затворени, излизането е ограничено, като цяло животът е замрял. Всичко се прехвърли във виртуалното пространство. Всички училища в страната затвориха врати, а обучението беше организирано да се извършва онлай, а всички всички мероприятия са отменени. За сега това положение ще продължи до 13.05. ако не бъде удължено.

Април: Разбира се не беше пропуснат и Конкурса „Любовта и свободата“. Вече четвърта година НПТГ обявява литературен конкурс посветен на Шандор Петьофи.

Май: След гласуване на педагогическия съвет и със заповед на директора №423/19.05.2020г бяха определени членовете на новата знаменна група, която през новата учебна година ще е в състав: Знаменосец: Джан Четин Неджмидин 11б клас „Компютърна техника и технологии“, Асистенти: Жан Живков Жеков 11а клас „Системно програмиране“, Станил Ганчев Петров 11б клас „Компютърна техника и технологии“, Резерва: Галентин Ростиславово Христов 11а клас „Системно програмиране“. Съветът реши да се проведе и още една анкета, но този път онлайн, за тазгодишната премия „Учител на годината“. След гласуване по интернет колективът избра госпожа Красимира Василева Рачева-Стефанова - старши учител по география и икономика.

Юни: Тържеството за изпращане на випуска зрелостници се проведе на 24.06.2020 г. Макар и в усложнена епидемична обстановка дванадесетокласниците се събраха в двора на училище и получиха официално своите дипломи. Сред балони и цветя завършващите ученици успяха да отпразнуват най-важния ден от младостта си и да си вземат довиждане с училище. Първенец на випуск 54 стана Кристиян Александров Михайлов от 12д клас специалност „Мехатроника“, като отличник Кристиян бе поканен на 24 май на среща с кмета на община Разград - господин Денчо Бояджиев, където му бе връчена грамота и награда! Месецът завърши с домакинство на националния кръг на Олимпиадата по Техническо чертане, който се проведе на 28.06.2020 г. Освен с домакинството НПТГ може да се похвали и с участници и във двете групи на олимпиадата. Никола Генчев, ученик от 12 „а“ клас в НПТГ „Ш. Петьофи“, разработи свой проект „Щастливи мигове по лудогорски” с основна цел да се привлече вниманието на обществото към хората в неравностойно положение и различните хора. Идеята на Никола му даде възможност да стигне до Националния кръг на олимпиадата по Гражданско образование и да е лауреат с оценка 6.00.

2020-2021 учебна година


Септември: Новата учебна година започваме с 23 паралелки и 502 ученици. Тази година настъпиха и много промени в колектива на на Механото. През лятото благополучно се пенсионираха Дияна Червенска - учител по История и цивилизация, и Емилия Ганева - учител по Математика. Поради закриване на позицията педагогическия съветник Милена Недкова е освободена. От септември месец ще имаме психолог, Диана Цачева Йорданова. Освен нов психолог имаме и нови колеги учители: Елка Драмалиева заема позиция ½ ресурсен учител и ½ директор ЗДУД, а бившият ученик на Георги Господинов се завръща в любимото си училище като учител по практика. Продължава работата по проектите, като през тази година е удобрен Проект „Гледни точки“ към ЦОИДУЕМ.

Октомври: Ковид 19 променяше обучението: присъствено, на ротационен принцип или в електронна среда от разстояние. Много от състезанията и олимпиадите не се проведоха.

Март: На 5.03.2021 г. НПТГ беше домакин на Областния кръг на олимпиадата по Информационни технологии. Беше обявен и станалият вече традиционен литературен конкурс „Любовта и свободата“, посветен на патрона на НПТГ Шандор Петьофи.

Април: В началото на април излезе и книгата на Иван Кръстев, нашият колега и заместник-директор, който отдавна не е между нас, „За селото и хората“, издадена от неговия син Йонко Кръстев.

Май: На 14.05.2021 г. се проведе първият ни присъствен педагогически съвет, на който се обсъдиха важни въпроси, относно предстоящите държавни изпити. След гласуване беше избрана новата Знаменна група на НПТГ в следния състав: Бирол Рахми Рафи от 11а клас, Радостин Стефанов Русев 11г клас и Константин Ненков Коцев от 11в клас, резервен асистент стана Вероника Ивайлова 11а клас. След онлайн гласуване и със заповед на Директора 477/20.05. 2021 г. за Учител на годината 2021 г. бе избрана инж. Биана Тодорова. А като пълен отличник на випуск 55 на НПТГ гост при кмета за 24 май беше Джан Четин Неджмидин от 12б клас. А животът малко по малко започва да възвръща обичайния си вид. Макар и скромно, без официална част в училище, беше отбелязан и денят на българските букви и писменост 24 май. Учители и ученици се включиха в общоградското шествие и градските тържества в деня на празника. Това беше и последният празник като ученици на 5 паралелки дванадесетокласници, които си казаха довиждане с училищната скамейка. На 27.05.2021 г. ученици и педагогически специалисти от Професионална гимназия по техника и лека промишленост – гр. Попово, посети НПТГ „Ш. Петьофи“ във връзка с изпълнение на дейностите по Национална програма „Иновации в действие“ по Модул 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата.

Юни: На 21.06.2021 г. на официална церемония в училище бяха раздадени дипломите на зрелостниците от випуск 55 на НПТГ „Шандор Петьофи“. А за Първенец на випуск 55 на НПТГ „Шандор Петьофи“ бе обявен Джан Четин Неджмидин от 12б клас „Компютърна техника и технологии“.

2021-2022 учебна година


Септември: Започваме със скромно, без чужди гости, тържество в училище на 15.09.2021 г., заради все още ширещата се пандемия, с 496 ученици в 23 паралелки. В заслужена почивка като пенсионери колектива напуснаха Стефан Шопов и Калиопа Панайотова, и двамата колеги преподаваха в направление Компютърни технологии. От служителите се пенсионира хигиенистката Христина Петрова. И същевременно с радост приветстваме новите попълнения в нашия колектив – Петър Димитров, Калоян Радков, Йордан Йорданов, Светлин Димов, след известно отсъствие при нас се завръща и Христомир Димитров, всички колеги ще преподават в професионалното направление. Освен това от тази година в училище ще има и преподавател-логопед, който да работи с децата със специфични образователни потребности, това е Невянка Димитрова. Има промяна и в директорския екип Диана Събева – досегашният заместник-директор по учебна дейност, излезе по свое желание в неплатен отпуск за една година и на нейно място беше назначена колежката Цветалина Занкова. Започваме годината на две учебни смени заради започналия дългоочакван ремонт в училище по проект „Региони в растеж“.

Октомври: Заради започналия в училище ремонт по програма „Региони в растеж“ на 04.10.2021 г. всички учители и ученици напуснахме сградата на Механото и до второ нареждане учебните занятия ще се провеждат в ПГССХТ „Ангел Кънчев“, канцеларията и директорския екип остават в училище.

Март:Поради постепенното отпадане на противоепидемичните мерки, животът започва лека-полека да се завръща. На 12.03.2022 г. в НПТГ „Ш. Петьофи“ се проведе областния кръг на XXXVIII олимпиада по техническо чертане. За поредна учебна година учениците от НПТГ „Ш. Петьофи“ участваха и в състезанието по приложна електроника „Мога и зная как“. На 16.03.2022 г. за пръв път в НПТГ се проведе регионалния кръг на Национален учебно-професионален конкурс „Най-добър млад инсталатор”. Директорът на НПТГ „Ш. Петьофи“ – инж. Нешка Христова, връчи сертификатите на учениците от 12 клас, отличени на състезанието по приложна електроника „Мога и зная как“. Иван Недялков, специалност Промишлена електроника, Джелил Хасанов и Бекир Бекир от специалност Компютърна техника и технологии, имат възможност да бъдат приети за студенти в желана от тях специалност в ТУ – Варна. На 19.03.2022 г. се проведе националния кръг на състезанието „Най-добър техник в машиностроенето“. Въпреки голямата конкуренция, отборът ни се класира на 4 място. На 31.03.2022 г. всички се събрахме в сградата на НПТГ и си направихме трудов полуден. Ремонтът продължава и след ваканцията ще видим как ще се справяме, но вече сме си у дома!

Април:До националния кръг на XXXVIII олимпиада по техническо чертане, който се проведе на 16.04.2022 г., бяха допуснати Мариян Йорданов от 11 клас, специалност „Мехатроника“ – в трета група, и Рюзгяр Бахри от 9 клас, специалност „Металорежещи машини“ – във втора група. Вероника Ивайлова от 12 клас се класира за участие на националния кръг на олимпиадата по Гражданско образование. На 20.04.2022 г. бе отбелязван Деня на Земята – 22.04. По този повод в НПТГ „Шандор Петьофи“ се проведе изложба с материали изработени от учениците в 10 клас. Темата „Зелен град“ включваше изработване на макети от градската среда предимно с рециклирани материали. От 13.04.2022 до 20.04.2022 в спортната зала на ПГПЧЕ се проведе за 13 път Ученическа волейболна лига за юноши и девойки. Въпреки липсата на условия за подготовка (проточилия се ремонт на физкултурния салон на НПТГ) нашите момчета играха с желание и се представиха достойно. Разбира се по традиция най-важият момент от април в патронният празник на Механото. По този повод на 26.04.2022 г. се проведе забавната среща „Весело междучасие“, посветена на завършващите класове. Бяха раздадени награди в различни номинации, а накрая Самият патронен празник се проведе при нетрадиционни условия. Като обърнахме гръб на рутината и официалните тържества, цялото училище отидохме в градския парк, където се проведе весел спортен празник. Така, в първите свободни дни след двегодишната пандемична обстановка, момичетата и момчетата се състезаваха в щафетно бягане, скачане с чували и преодоляване на препятствия, бягане и жонглиране с варено яйце в лъжица, дърпане на въже. След игрите всички ученици и учители се включиха в засаждането на 50 дръвчета край подхода към Пантеона. Фиданките са осигурени от „Паркстрой“ и са част от инициативата на Община Разград за облагородяване на парка.

Май: Провеждане на ДЗИ и ДИППК. 20 зрелостници избраха да се явят на ДИППК чрез защита на дипломен проект. Новата знамена група включва знаменосец Криситян Галинов Ганчев 11а клас, асистенти: Добрил Даниелов Георгиев 11б клас, Владислав Дойчинов Терзиев 11г клас и резервен асистент Денис Митков Стефанов 11д клас. За учител на годината бе определена Жана Димитрова - дългогодишен учител в направление „Електротехника“.

Юни: Първенец на випуск 56 стана Шенер Исмаилов Шерифов от 12б клас. Гордост ни донесе и Лъчезар Вълчев, млада лекоатлетическа надежда на нашето училище, който на Европейското първенство по лека атлетика за юноши до 18 години, завоюва шампионска титла в дисциплината троен скок! Постижението му 15,76 м. е покрит норматив за Световното първенство по лека атлетика за юноши под 20 години, което ще се проведе в гр. Кали, Колумбия. Тази година се разделяме с учителите Жана Димитрова и Димитър Абаджиев от направление Електротехника, и Хари Бозаджиев, дългогодишен математически авторитет, които излизат в заслужен пенсионерски отдих.

2022-2023 учебна година


Септември: През учебната 2022/2023 година в НПТГ „Ш. Петьофи“ започнаха обучението си 496 ученици в дневна форма на обучение, от тях 4 ученици са в индивидуална форма на обучение и един в комбинирана форма на обучение, осем ученици са записани в самостоятелна форма на обучение. Сформирани са 22 паралелки.Тази година педагогическият колектив на Механото бе попълнен с няколко нови колеги, по математика на мястото на Хари Бозаджиев от тази година ще преподава Маргарита Димитрова, на мястото на напусналата Елка Драмалиева като ресурсен учител тази година ще работи колежката Катерина Йорданова.

Октомври: Признание и награда от министър Весела Лечева получи Лъчезар Вълчев от 11в клас за постигнатите от него успехи на Европейското първенство в Йерусалим – троен скок – 15.76м. (1033 т). Във връзка с Европейската седмица на програмирането гимназисти от 10а клас, специалност „Приложно програмиране“ – Горан Комитов, Михаел Илиев, Светослав Димитров, Симеон Иванов и Стоимен Стоянов, се включиха в състезанието CODE WARS, организирано от Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи – гр. Варна, и РУО – град Варна, с подкрепата на ИКТ Клъстер – Варна.

Ноември: стартира изпълнението на проект № BG05M2OP001-3.019-0004 „Образование за по-добро утре“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура “Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование” . Второ място за отборът 11 – 12 клас в14-ят традиционния спортен турнир „Ученическа волейболна лига” есенен полусезон. Първо място за момчетата от гимназията на общинския турнир по футбол от Ученически игри за учебната 2022/2023 г. На 17 ноември 2022 г. ученици от разградски гимназии отбелязаха Световния ден на философията в НПТГ.

Декември:Талантливият разградски лекоатлет Лъчезар Вълчев от 11в клас зае пето място в анкетата „Атлет на България за 2022 година“. Той стана №1 в класацията „Спортист на Община Разград за 2022 г.“ и „Спортист на Област Разград“. Декември е все пак месец на празници и коледно настроение. Последната седмица преди коледно-новогодишната ваканция беше изпълнена с веселие и очакване. За това помогнаха членовете на училищният ученически съвет, които отправиха предизвикателство към своите съученици и учители, обявявайки 19.12. за ден на дрескод „КОЛЕДА“. На 20.12. Игнажден учениците от 8 г клас с класен ръководител Калоян Радков предоставиха на БЧК Разград 26 празнично опаковани пакета с подаръци за деца – шапки, ръкавици, тетрадки, химикали и разбира се, шоколад! Своята кампания осмокласниците нарекоха „За повече детски усмивки“.

Януари: НПТГ „Шандор Петьофи” – Разград получи поредното си национално признание. Училището се сдоби със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение, след като беше одобрено със заповед на министъра на образованието. Присъждането на статута е в изпълнение на инвестиционната програма в Плана за възстановяване и устойчивост – Стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“ по Инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователната инфраструктура“. Вълнение и радост донесе в училище и една дългоочаквана среща. Гости на НПТГ „Шандор Петьофи“ бяха директорът на Институт Лист - Унгарски културен институт, София - г-жа Сандра Мишкеди и г-жа Нели Димова - организатор прояви и връзки с медиите. На срещата бяха обсъдени бъдещи идеи за продължаващото сътрудничество между двете институции.

Март:На 8 март репортери от БНТ дойдоха в училище, за да подготвят репортаж за нашето училище, което се излъчи на 15.03. в предаването „Знание. БГ“ по БНТ2 Русе. С интересни проекти ученици от НПТГ „Шандор Петьофи“ гр. Разград отбелязаха Световния ден на водата - 22 март 2023 година. Организиран бе Куиз по повод Световният ден на водата, по случай 60 години от създаването на НПТГ „Шандор Петьофи“ – гр. Разград, и 200 години от рождението на поета революционер Шандор Петьофи. Калина Василева от VIIIа клас завоюва трето място на XXVII Национална ученическа философска конференция “Човек. Свят“, организирана от СУ „Епископ Константин Преславски“ и РУО гр. Бургас. Михаел Илиев от 10а клас се класира на второ място на VІI-та Национална конференция „Да мислим екологично за бъдещето“. В края на месец март 2023 г. излезе брой 1 на новия вестник "Междучасие", подготвен от екип ученици от Гимназията под ръководството на инж. Калоян Радков.

Април:Спортни победи по футбол 8-10 клас от Зонален етап на Ученически игри 2022/2023. Не липсват и благородни каузи. По повод световния ден на бездомните животни - 4 април, ученици от 8г клас от специалностите „Електрически машини и апарати“ и „Възобновяеми енергийни източници“ посетиха Приюта за бездомни животни в гр. Разград. Те проявиха сръчност и въображение, изработвайки от подръчни материали четири горски аптечки. Те са монтирани за нуждите на гражданите, на възлови пешеходни маршрути: градски парк, РИМ „Абритус“, велоалеята към местността Пчелина, туристически пешеходен маршрут Пчелина – Островче. Всяка „Аптечка на пътечка“ е оборудвана със соларно осветително тяло и с медицински материали за оказване на първа долекарска помощ – лейкопласт, йодасепт, риванол, водороден пероксид, бинтове, марли, памук, ножички, секретни игли и др. осигурени от аптека „Генезис“. В периода 21 – 23 април 2023 г. в ТУ – София се проведе националният кръг на ХХХIХ Национална олимпиадата по техническо чертане. Във втора група Николай Йовчев от 11д клас, специалност „Машини и системи с ЦПУ“ ,и Рюзгяр Бахри от 10д клас, специалност „Металорежещи машини“, получиха оценка отличен (5.50). В трета група участва дванадесетокласникът ни Росен Коцев и получи оценка много добър (5.00). В НПТГ „Шандор Петьофи“ продължават инициативите по случай 60-годишнинатана училището. Директор инж. Нешка Христова откри на 22.04. „Турнир на поколенията по волейбол“. На 26.04.2023 г. учениците от 11б на НПТГ „Ш. Петьофи“, специалност „Компютърна техника и технологии“, участваха в демонстративно състезание по асемблиране на РС. Най-важният ден от месец април безспорно беше 27 април 2023, когато в препълнената зала на Разградска филхармония „Проф. Димитър Ненов“ се проведе патронният празник на Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“, Разград, на който бяха обявени победителите от Литературния конкурс Петьофи200, проведен по случай 200 години от рождението на поета революционер Шандор Петьофи и 60 години от създаването на НПТГ „Шандор Петьофи“ – гр. Разград. Директорът на НПТГ „Шандор Петьофи“ инж. Нешка Христова, директорът на Институт Лист г-жа Сандра Мишкеди и българистът Дьорд Сонди, членове на журито, приветстваха присъстващите. Прочетено беше и обръщението на Петър Чухов. На победителите ще бъдат връчени/изпратени по пощата грамоти за участие, ваучери за книги и книги. В периода 27-29.04.2023 г. в ГСАГД „Кольо Фичето“ – гр. Ямбол се проведе Националния кръг на състезанието „Най-добър млад инсталатор”. Отборът на НПТГ „Ш. Петьофи“ зае почетното второ място в оспорвана надпревара. Учениците Аян Хъкметов, Йордан Ганчев и Илиян Илиев от 11в клас, специалност „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“, водени от учителя по практическо обучение Васил Спасов, се справиха отлично с поставената практическа задача.

Май:След като на 19.05 дванадесетокласниците се изправиха пред предизвикателството на ДЗИ по БЕЛ, а на 23.05. защитиха знанията си по теория и практика на професията, дойде и мигът на празнуването и дългоочаквания Бал, който тази година се проведе на 27.05 в ресторант „Папараци“.

Юни:На официалното връчване на дипломите, което се случи на 21.06 в двора на НПТГ „Шандор Петьофи“, Кристиян Галинов Ганчев от 12а клас „Приложно програмиране“. получи диплом и плакет за Първенец на випуск 57 с успех отличен 5.95. Дългогодишната ни колежка и учителка по Физика и астрономия Галя Владова, която бе удостоена и с титлата „Учител на годината“ излиза в заслужена пенсия. Заедно с нея се пенсионира и Антония Христова, която изпълняваше нелеката служба на хигиенистка.