Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Eкологичен форум на тема „Промени в климата”

27.04.2018

Eкологичен форум на тема „Промени в климата”

В навечерието на 55-годишнината на НПТГ „Шандор Петьофи” се проведе областен екологичен форум на тема „Промени в климата” под егидата на Националния ученически екопарламент и РУО - Разград. Поводът е международния ден на Земята – 22 април, а организатори на събитието са членове на клубовете по интереси „Приятели на природата” с ръководител Мариана Господинова, „Географ ПТГ” с ръководител Красимира Рачева и „Умения на 21 век” с ръководители Цветалина Занкова и Веселина Русева, сформирани по проект „Твоят час”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

 

Областна администрация Разград бе домакин на форума. Заместник-областният управител, Евгени Драганов, приветства участниците – преподаватели и 21 ученици от девет училища в областта: ОУ „В. Левски”, ОУ „И. С. Тургенев”, ПГТС „Хр. Смирненски”, ПГССХВТ „Ангел Кънчев”, ПГХТБТ „Мария Кюри”, ПГО „Ст. Н. Спасо-Еленина”, ОУ „В. Априлов” гр. Исперих, ОУ „В. Левски” с. Тодорово, община Исперих и НПТГ „Шандор Петьофи”.

 

Гост-участник бе проф. Нешо Чипев от БАН и преподавател в катедра „Биология” към ШУ „Епископ Константин Преслевски”, който също поздрави присъстващите и представи темата по интересен начин.

 

В края на събитието директорът на гимназията инж. Нешка Христова връчи сертификати на всички участници. Те получиха и по една книжка „Нашата планета, нашето бъдеще – Заедно в борбата срещу изменението на климата”, издание на Европейската комисия. Книжките осигури Областен информационен център – Разград, чийто експерт Бехидже Ахмедова също участва в проявата с екологична насоченост.

 

Николинка  Чумаченко, член на "Артклуб", с ръководител г-жа Марияна Пенева по време на форума изработи проект на постер по темата за изменението на климата. "Бъдещето е в нашите ръце" бе мотото, което участниците предложиха и избраха за екологичния постер.