Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА '2018

16.01.2018

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА '2018

24-то издание на изложението “Кандидатстудентска борса“ 2018

 

В събитието участват почти всички висши училища и  представят българското висше образование на учениците, кото искат да продължат висше образование

 

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА 2018 г.

 

2223 ФЕВРУАРИ - ГР. СОФИЯ,  УАСГ, бул.”Христо Смирненски” № 1     

 

2627 ФЕВРУАРИ -  ГР. ПЛОВДИВ, ТУ-София, Филиал Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов” № 25

 

06 - 07  МАРТ - ГР. МОНТАНА, Младежки дом

 

08 – 09 МАРТ -  ГР. В. ТЪРНОВО, Изложбени зали „Рафаел Михайлов”

 

12 - 13 МАРТ - ГР. ДОБРИЧ, Младежки център

 

14 – 15 МАРТ - ГР. ВАРНА, Младежки дом

 

19 - 20 МАРТ - ГР. БУРГАС, Младежки дом

 

19 - 20 МАРТ – ГР. ХАСКОВО, Читалище „Заря”

 

21 – 22 МАРТ  - ГР. СТАРА ЗАГОРА, хотел „Верея”

 

Адрес за контакти: КАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА - ХТМУ, София 1756, бул. “Климент Охридски” № 8, тел: (02) 9800786: тел./факс:(02) 868 60 51; моб.тел.: 0885 30 60 58;

 

www.kandidatstudent.net