Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ТОЛЕРАНТНОСТ, ЛОЯЛНОСТ, ФЕЪРПЛЕЙ

24.11.2017

ТОЛЕРАНТНОСТ, ЛОЯЛНОСТ, ФЕЪРПЛЕЙ

 

В рамките само на месец НПТГ „Шандор Петьофи“ за трети път отрази със своя инициатива ден от международния календар. След поетическата среща по повод Месеца на книгата и състезанието в Деня на философията в училището на 22. 11. 2017 г. се проведе кръгла маса „Толерантност, лоялност, феърплей“.

 

Учителската стая събра превантивния клуб (воден от г-жа Милена Недкова); клуб „Историята в киноизкуството“ (с ръководител г-н Борис Атанасов); клуб „Сценични и медийни изяви“ (с ръководител г-жа Мария Георгиева), който изработи и визуализацията на срещата; ученици; учители; представители на ръководството на гимназията. Естествено имаше и гости: Дияна Господинова - председател на МКБППМН, Станислава Петрова – председател на ОбСНВ и Стоян Стефанов – обществен възпитател към МКБППМН и отговарящ за учениците от НПТГ.

 

За да се получи непринуден и откровен разговор по тази толкова деликатна тема, срещата започна с играта „Първо впечатление“. На екран се появиха снимки на непознати за по-голямата част от аудиторията лица на учител и ученик. По зададени параметри учениците трябваше да запишат на картонче своето първо впечатление от образа на учителя, а учителите – от този на ученика. Обработените резултати показаха изненадваща близаст до реалността. Все пак имаше и отклонения, които дадоха основания за твърдението, че обективните обстоятелства често променят субективната преценка и затова е необходимо да проявяваме толерантност към хората. Последва лавина от въпроси: Какво в поведението на учениците не приемаме?; Какво в поведението на учителите не приемаме?; Какво в поведението на учениците и учителите от НПТГ приемаме?; Какви са очакванията  към хората с различен статут, т.е. учител-ученик?; Какви са очакванията от хората със същия статут, т.е. ученик-ученик?; Към какво трябва да бъдем толерантни?; Кои са по-толерантни: учителите или учениците, зайците или големите ученици, младите учители или възрастните; мъжете или жените?; Как се постъпва, ако ученик се държи арогантно?. Участниците се обединиха около извода, че толерантността не зависи от пола, статута и т.н., тя е вътре в човека.

 

Постепенно разговорът излезе от рамките на микрокосмоса на НПТГ и навлезе в макрокосмоса на околния свят: политика и толерантност; мигранти и толерантност; журналисти и толерантност; спорт и толерантност. Хумористичното съдържание на показаните тематични клипове само подсили сериозността на дискутираните проблеми. Толерантност – приемане. Да, но не на всяка цена. Има ли граници? Има ли лоялност? Има ли феърплей?