Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Механото с иновативен клуб по финансова грамотност за ученици през учебната 2017-2018 година

23.09.2017

Механото с иновативен клуб по финансова грамотност за ученици през учебната 2017-2018 година

Професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“, гр . Разград  се включва в проект за преподаване на финансова грамотност на ученици от 8-ми до 12-ти клас. Гимназията с национално значение е едно от общо 50 училища в България, които ще работят по проект "Нашите пари", който  е инициатива на картовия оператор Visa, съфинансиран от българските търговски банки. "Нашите пари" е част от глобалната програма на Visa Practical Money Skills for Life - Практически финансови умения за цял живот.

 

Практическите финансови умения ще се водят извън задължителните часове в Клуб „Финанси“ с ръководител г-жа Светла Йорданова.  Програмата от 36 часа включва следните теми: икономика, пари, банки банкови системи, планиране на лични финанси, семеен бюджет, кредити, трудово законодателство, данъчна политика и други. За целта на обучението Visa предоставя на всички участници в клуба специално разработен учебник и учебна тетрадка, а за учителите – обучение и целогодишна подкрепа в методическата им работа по проекта. 

 

ПТГ „Шандор Петьофи“ непрестанно търси нови възможности за своите ученици и учители. Екипът на училището работи усилено да развива в своите ученици уменията на 21-ви век като: работа в екип; комуникационни умения; умение за търсене и намиране на възможности. Едновременно с това екиът осъзнава нуждата от развиването на практически умения, които да са полезни в реалния живот на учениците.