Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - Разград организира среща

25.04.2017

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - Разград организира среща

Центърът за кариерно ориентиране - гр. Разград организира среща, на която учениците от 11 и 12 класове ще имат възможност да се запознаят със специалността "Съвременна хореография" в Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград. Срещата с проф.д.изк. Анелия Янева ще се проведе на 27.04.2017 г. /четвъртък/ от 16.00 ч. във фоайето на Общински културен център, Разград.

Поканата е към всички заинтересовани ученици и техните родители и настойници.