Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Mинистърът на образованието и науката проф. Тодор Танев посети ПТГ„Шандор Петьофи”

21.05.2015

 Mинистърът на образованието и науката проф. Тодор Танев посети ПТГ„Шандор Петьофи”

На 26.01.2015г. Mинистърът на образованието и науката проф. Тодор Танев посети ПТГ„Шандор Петьофи”. Ръководството на гимназията го запозна с работата на екипите по проект "Успех".