Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ В VIII КЛАС

11.06.2024

ГРАФИК  НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ В VIII КЛАС

НАЦИОНАЛНА  ПРОФЕСИОНАЛНА  ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ШАНДОР ПЕТЬОФИ“

Разград, ул. Илия Петров № 1, тел. 084/660235, e-mail:  info-1702602@edu.mon.bg, URL:  www.ptgrz.org

 

 

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС

В НПТГ „Ш. ПЕТЬОФИ“

Първи етап на класиране:

08 – 10 юли 2024 г. – подаване на документи за участие в приема

15 – 17 юли 2024 г. – записване на учениците, приети на първи етап или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

Втори етап на класиране:

22 – 24 юли 2024 г. – записване на ученици, приети на втори етап

Трети етап на класиране:

26 – 29 юли 2024 г. – подаване на заявление за участие в трети етап на класиране

31 юли – 01 август 2024 г. – записване на ученици, приети на трети етап

Четвърти етап на класиране:

05 – 06 август 2024 г. – подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране

08 – 09 август 2024 г. – записване на ученици, приети на четвърти етап

Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране:

До 06 септември 2024 г.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

·        УДВОЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

·        УДВОЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ПО МАТЕМАТИКА ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 

·        ОЦЕНКАТА ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – В ТОЧКИ

·        ОЦЕНКАТА ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – В ТОЧКИ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Заявление до директора (по образец) от ученик и неговият родител/настойник.

2. Оригинал на свидетелство за основно образование.

3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В СТАЯ 106 В НПТГ ОТ 08:00 ДО 16:00 ЧАСА.