Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Дванадестокласници на обучение в Русенския университет

07.12.2023

Дванадестокласници на обучение в Русенския университет

На 07.12.2023 г. ученици от 12 клас на НПТГ „Ш. Петьофи“ бяха на обучителен курс на тема „Приложение на 3D технологиите за намаляане на въглеродния отпечатък“ в РУ „А. Кънчев“ – гр. Русе. Дванадесетокласниците получиха сертификати за успешно преминато модулно обучение. Учениците имаха възможност да разгледат учебните зали и лабораториите, да се запознаят с материално-техническата база на университета.