Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Откриване на новата 2023/2024 година

15.09.2023

Откриване на новата 2023/2024 година

Днес, 15.09.2023 г., в изпълнения с развълнувани ученици и родители двор на НПТГ „Ш. Петьофи“ се откри новата учебна година. Гости на тържеството бяха г-н Михаил Тодоров – гл. секретар на Областна администрация – гр. Разград, г-н Адриан Димитров - директор на дирекция "Административно, информационно и техническо обслужване, г-н Ангел Петков – Началник на РУО – Разград, инж. Джипо Джипов – председател на Обществения съвет към гимназията, инж. Георги Обретенов – дългогодишен бивш директор на Механото. Поздравителни адреси бяха получени от г-н Гюнай Хюсмен - народен представител, г-н Владимир Димитров - Областен управител на област Разград, г-н Ангел Петков - Началник на Руо - Разград, г-н Добрин Добрев - зам. кмет на Община Разград, г-н Деян Желев - началник на военно окръжие II степен - Разград, проф. д-р Евгени Станимиров - ректор на Икономически университет - Варна. След издигане на националния флаг и знамето на Европа инж. Нешка Христова приветства присъстващите с думите:

  „Здравейте, скъпи ученици, учители и служители на НПТГ „Шандор Петьофи“! Добре дошли, уважаеми гости, които споделяте нашия празник!

  Топлото лято отмина и ето, че звънецът на първия учебен ден ни събра отново тук, пред прага на обичаното от всички ни училище. За нас започва нова учебна година, която е по-специална и особено важна по няколко причини. На първо място училището ни празнува своят 60-годишен юбилей, годишнина, колкото вълнуваща, толкова и повод за размисъл и равносметка. Кои сме ние, къде е нашето място и какъв ще бъде пътят ни занапред? Това са все сериозни въпроси, чиито отговори обаче всички ние знаем.

  Механото, както всички наричаме нашата гимназия, е училище с традиции, които могат да се проследят назад във времето, но и новаторско и развиващо се училище с поглед към бъдещето и към новите възможности. Това е вероятно причината НПТГ „Шандор Петьофи“ да бъде определена за Център за високи постижения в образованието, а през тази година ни предстои и откриването на модерен STEEM кабинет.

  Доброто име, което са изградили работилите и учили в гимназията преди нас, както и новите предизвикателства на съвременността ни, ни карат нас, учители, ученици и служители, да бъдем още по-мотивирани и отдадени на работата си, да гоним нови постижения и да покоряваме върховете на знанието и науката и да си поставяме сами по-високи изисквания. От друга страна обаче, това открива пред нас безкрайни пътища и прави всяка учебна година все по-интересна и изпълнена с възможности.

  Затова на новопостъпилите осмокласници, избрали Мехното за своя школа, която да ги подготви за живота, и които днес ще влязат за първи път в класните стаи, бих казала: „Добре дошли, млади хора, тук ви чака истинско приключение, по време на което вие ще усвоите много полезни знания, ще изградите връзки и приятелства за цял живот, ще натрупате прекрасни спомени и един ден, след много време, отново може да сте тук, но вече като зрели хора – учители, които да поемат щафетата от нас, или като родители, изпращащи своите деца за техния първи учебен ден. Бъдете смели пред трудностите, защото тяхното преодоляване ще изгради у вас силите да бъдете победители в живота!“

  На младежите, които за пореден път се завръщат в училище, пожелавам още една успешна година, изпълнена с нови покорени върхове и много успехи в науката, спорта и изкуствата. Защото ние, макар че сме училище с техническа насоченост, събираме под покрива си хора с най-различни таланти и интереси, подкрепяме ги и се гордеем с успехите им! Вие сте нашето лице пред града и ви пожелавам с чест и уважение да представяте себе си и своето Механо през всеки един ден с добри дела, високи резултати и победи.

  Дванадесетокласници, на вас ви предстои най-важното време! Залягайте над книгите, учете, бъдете сериозни в подготовката си за Държавните изпити и от сърце ви пожелавам да прекрачите напролет този училищен праг и да поемете по житейската пътека, успешно дипломирани и щастливи в своята младост и надежди.

  Скъпи колеги, отново сме заедно на прага на ново предизвикателство. Знам, че ще го посрещнем достойно и ще докажем за пореден път, че НПТГ „Шандор Петьофи“ е било, остава и ще бъде едно от най-добрите училища в града и региона, предпочитано от родители и ученици.

  Пожелавам на всички успешна и ползотворна учебна година! Бъдете здрави и гледайте смело напред!“