Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Неучебни дни - 12. и 13.01.2017 г.

11.01.2017

Неучебни дни - 12. и 13.01.2017 г.

Във връзка с продължаващите тежки зимни условия учебните занятия се отменят и за дните 12. и 13.01.2017 г. (четвъртък и петък) и ще бъдат възстановени на 16.01.2017 г. (понеделник).

Ръководството на ПТГ "Шандор Петьофи" уведомява учителите, че педгогическият съвет ще се проведе на 12.01.2017 г. от 09.00 часа.