Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

За Вас, ученици!

28.06.2023

За Вас, ученици!

 

Дните 29.06.2023 г. и 30.06.2023 г. са неучебни, но присъствени.  В четвъртък - 29.06.2023 г., ще се проведе спортен празник. В петък - 30.06.2023 г., всички ще се съберем и ще се погрижим за чистотата и добрия изглед на родното училище.