Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Неучебен ден - 11.01.2017 г.

10.01.2017

Неучебен ден - 11.01.2017 г.

Учебните занятия се отменят със Заповед No 25/10.01.2017 г. на Кмета на Община Разград за 11.01.2017 г. (сряда). Учебните занятия се възобновяват на 12.01.2017 г. (четвъртък) за уеници и учители с начален час 08.30.

Ръководството на ПТГ "Шандор Петьофи" уведомява учителите, че на 12.01.2017 г. ще се проведе педагогически съвет.