Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Турнир „Компютърен шах“

26.04.2023

Турнир „Компютърен шах“

Във връзка с честванията на патронния празник на НПТГ „Шандор Петьофи“, на 25.04.2023 г. в гимназията се проведе турнир по „Компютърен шах“. Участие в провеждащото се за първи път първенство взеха 13 ученици от 11Б клас, специалност  „Компютърна техника и технологии“. Партиите по шах се проведоха в компютърна зала и се изиграха на он-лайн платформа MyChessGame

Първоначално участниците бяха подредени според изтегления от тях жребий. След това се проведоха срещи в три кръга с директни елиминации. Финалната тройка излъчи победител – Берин Кенанов Бахриев. На второ място се класира Христофор Андреев Божанов, а трети остана Осман Гюнай Нурула. Поради проявения интерес и ентусиазъм от учениците, турнира се очаква да стане ежегоден и да привлече за участие и ученици от други класове.