Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

„Енергетиката и ние 2023“

28.03.2023

„Енергетиката и ние 2023“

На 24.03.2023 г. учениците Мартин Бобев и Преслав Яворов от НПТГ „Шандор Петьофи“ гр. Разград заедно с техните ръководители инж. Георги Господинов и инж. Йордан Йорданов взеха участие в средношколското състезание „Енергетиката и ние 2023“ организирано от Технически университет - Варна. Представиха разработен макет на тема „Релейно-контакторно управление и реверсиране на асинхронен двигател“. За участието си получиха сертификат, за приемане в избрана от тях специалност в Електротехнически факултет.