Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Посещение на ученици на Метеорологичната станция край град Разград

11.03.2023

Посещение на ученици на Метеорологичната станция край град Разград

Във връзка с Международния ден на метеорологията ученици от клуб „ Зелено предприемачество“ и ученици от 9 клас с ръководители Красимира Рачева, Мариана Господинова и Георги Господинов, Веселина Русева посетиха Метеорологичната станция край град Разград. Учениците се запознаха с измервателните уреди на температура и влажност на въздуха и почвата. Служителите споделиха тревожна информация за изменението на елементите на климата за последните 20 годиини като последица от повишаване на глобалната температура на земята.