Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Изнесен изпит на ТУ - Варна

09.03.2023

Изнесен изпит на ТУ - Варна

На 14.03.2023 г. от 14:30 часа в НПТГ „Шандор Петьофи“ - гр. Разград, ще се проведе изнесен изпит по Математика, ОТП или БЕЛ на Технически университет – Варна. Оценките от изпита могат да се  използват за кандидатстване в ТУ-Варна за всички специалности за учебната 2023/2024 година. Участие могат да вземат всички ученици, обучаващи се в 12-ти клас.