Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

За завършилите средно образование ученици

26.05.2022

За завършилите средно образование ученици

Ако се интересувате от тези свободни работни позиции, посетете сайта на Овергаз, за да попълните формата за кандидатстване.