Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Състезание "Професия електротехник"

08.05.2022

Състезание  "Професия електротехник"

На 28.04.2022 г. в сградата на НПТГ „Шандор Петьофи“ се проведе състезание „Професия електротехник“. То беше част от празничната програма по случай патронния празник на гимназията. Участие взеха класовете от специалност "Електрообзавеждане" от 8-ми до 11-ти клас.  Бяха определени по 3-ма ученици от всеки клас, като всеки един от класовете показаха своите знания до етапа на своето обучение. Участници бяха Алекс Стефанов, Илиян Андреев и Константин Калев от 8г, Иван Йовчев, Денис Мустафа и Исмаил-Хюсеин Ахмед от 9г клас. От 10г клас участие взеха Никола Петков, Николета Пенчева и Илия Илиев, а от 11г - Владислав Терзиев, Йордан Минчев и Мартин Бобев. Първо място заеха учениците  от 11г клас, останалите отбори си поделиха второто място със само един верен отговор по-малко. 

 

 

В края на състезанието отборите бяха поздравени от директора на гиманзията - инж. Нешка Христова.