Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Ден на програмиста

08.05.2022

Ден на програмиста

На 18 април 2022 г. в НПТГ „Шандор Петьофи“ учeници от 12А клас, специалност “Системно програмиране“  представиха пред ученици от 8 клас на същата специалност интересни свои проекти. Демонстрираните приложения са разработени в рамките на часовете по предметите Програмиране на графичен потребителски интерфейс и Интернет програмиране, които са част от професионалната подготовка. Те бяха представени от бъдещите дипломанти от професионалното направление Максим Ненков и Ивайло Неделчев.

Събитието имаше за цел да  запознае и мотивира бъдещите програмисти за изучаване на професията и необходимостта от натрупване на знания и умения за изучаване на специалните предмети от направление „Компютърни науки“.

Учениците от 8 клас се включиха ентусиазирано в зададените логически и математически задачи, поставени по време на представянето на проектите на бъдещите абитуриенти и им пожелаха успех на предстоящите изпити.