Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ

04.02.2022

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ

От 07.02.2022 г. продължава присъственият учебен процес за всички ученици от НПТГ „Ш. Петьофи“ с програмата за II учебен срок. Учениците от 11 и 12 клас ще провеждат учебни занятия в сградата на НПТГ, а всички останали паралелки - в сградата на ПГССХВП „А. Кънчев“. Учебните занятия започват в 8:00 часа.

Всички ученици ще бъдат тествани преди започване на учебните занятия. Те не трябва да са консумирали храна и течности поне половин час преди това. Тестването се извършва в класната стая на класа.