Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Извънреден инструктаж

26.01.2022

Извънреден инструктаж

Скъпи ученици,

Прочетете инструктажа, за да предотвратим подобни инциденти!