Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Наградени ученици

02.01.2022

Наградени ученици

    Заместник-кметът на Община Разград по хуманитарните дейности Хабибе Расим на среща с директори на 11 училища от Община Разград връчи грамоти, част от процедурата по Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.  59 деца  получиха финансови стимули за това, че представят успешно Община Разград в различни конкурси, фестивали и състезания и достигат до призови места. 

    Националната техническа гимназия имаше своите представители. Това са десетокласниците Христофор Божилов от 10б клас,  Илия Тодоров от 10г клас и Хюсеин Бекир от 10д.