Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Свободни места в IX и X клас за учебната 2021/2022 година към 05.07.2021 г.

06.07.2021

Свободни места в IX и X клас за учебната 2021/2022 година към 05.07.2021 г.

Специалност

Клас

Брой места

1.

Приложно програмиране

IX

1

2.

Компютърна техника и технологии

IX

1

3.

Машини и системи с ЦПУ /дуална форма на обучение/

IX

4

4.

Приложно  програмиране

X

1

5.

Компютърна техника и технологии

X

2

6

Топлотехника - топлинна, климатична и вентилационна и хладилна /дуална форма на обучение/

X

4

7.

Електрообзавеждане на производството /защитена паралелка/

X

6

8.

Машини и системи с ЦПУ

X

6