Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Продължава обучението в електронна среда

31.03.2021

Продължава обучението в електронна среда

На основание Заповед РД 09-798/31.03.2021 г. на МОН от 01.04.2021 г. до 02.04.2021 г. продължава обучението в електронна среда за всички ученици. От 03.04.2021 г. до 11.04.20121 г. учениците от 8, 9, 10 и 11 класове са в пролетна ваканция.

Учениците от 12  клас продължават обучението си в електронна среда и за дните 5., 6. и 7.04.2021 г. Ваканцията за зрелостниците е от 08.04.2021 г. до 11.04.2021 г.

Учебните часове ще са по 40 минути, без промяна в седмичното разписание.

График на часовете:

                                                     1. 8:00 – 8:40

                                                     Голямо междучасие

                                                     2. 9:00 – 9:40

                                                     3. 9:50 – 10:30

                                                     4. 10:40 – 11:20

                                                     5. 11:30 – 12:10

                                                     6. 12:20 – 13:00

                                                     7. 13:10 – 13:50