Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние

27.11.2020

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние

На основание Заповед № РД09-3457/26.11.2020 г. на МОН от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. всички ученици преминават към обучение в електронна среда от разстояние. Учебните часове ще са по 35 минути, без промяна в седмичното разписание.

 

 

График на часовете:

1. 8:00 – 8:35

Голямо междучасие

2. 8:55 – 9:30

3. 9:40 – 10:15

4. 10:25 – 11:00

5. 11:10 – 11:45

Голямо междучасие

6. 12:05 – 12:40

7. 12:50 – 13:25