Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Ученици от Разград получиха препоръки от лондонски IT компании

29.06.2016

Ученици от Разград получиха препоръки от лондонски IT компании

 

Ученици от Професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ - Разград се завърнаха от Лондон, където бяха на 2-седмична професионална практика, с препоръки от местни IT-компании.
По проект по програма „Еразъм +” 20 ученици от Разград бяха разпределени в 14 фирми в сферата на IT
технологиите. Те извършваха самостоятелно дейности по обслужване на клиенти – продажба и консултации, диагностика и ремонт на компютърна техника. Ментор във всяка фирма поставяше задачите, контролираше работата на учениците и даваше обобщена оценка пред учителите - ръководители на групата по време на мониторинга. Оценявани бяха професионалните умения, качеството на изпълнените задачи, уменията за комуникация и взаимодействие, възможностите за развитие. В края на стажа учениците получиха Сертификат от ADC College и Сертификат Европас мобилност. Част от тях получиха и препоръка от работодателя, която увеличава предимствата им при кандидатстване за работа на европейския пазар на труда. В Разград предстои довършване на е-портфолиото, изготвяне на личен отчет в електронната платформа на Еразъм +, презентиране на резултатите от проекта пред родители, партньори и гости. Учениците ще получат сертификати за ниво на владеене на английски език, удостоверения за проведена в гимназията допълнителна професионална и културнообразователна подготовка.