Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Организация на работния и учебния процес в НПТГ

22.05.2020

Организация на работния и учебния процес в НПТГ

Във връзка с обявената с Рершение № 325 на МС от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложението на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната, Директорът на НПТГ издаде Заповед № 428/20.05.2020 г. за организация на работния и учебния процес в НПТГ.