Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

05.05.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

В условията на извънредната ситуация и предвид различната скорост на преподаване в отделните училища в изпитните материали за държавните зрелостни изпити, които ще се провеждат през настоящата учебна година, няма да се включва следното учебно съдържание:

 

 

 

 

ДЗИ по БЕЛ

        Лирика, Никола Вапцаров

        „Тютюн“, Димитър Димов 

        „Железният светилник“, Димитър Талев

 

ДЗИ по история и цивилизация

        Историческо развитие на България след Първата световна война до наши дни 

 

ДЗИ по география и икономика

        Североизточен регион

        Северен централен регион

        Северозападен регион

 

ДЗИ по физика и астрономия

        Елементарни частици

        Еволюция на звездите

        Поглед към Вселената