Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Патронен празник 2020

29.04.2020

Патронен празник 2020

 

Продължава нашата ретроспективна разходка в празничните дни.

 

Ние сме професионално училище – с добра професионална подготовка, с добри професионални успехи, че и с награди.

Професионално обучение  

 

Учениците на НПТГ се ориентират адекватно и се вкюлчват в различни проекти, заемайки активна гражданска позиция и заявявайки своето лично отношение към общественозначими проблеми и тяхното решаване, като получават и заслужени награди за своята дейност.

                              Гражданска позиция  

 

Може ли училище без спортни изяви, спортни изяви без успехи, успехи без медали? Продължаваме ли традицията на нашите предшественици, превземали балкански и европейски върхове? Има ли нещо омаловажаващо в олимпийския принцип, че дори само и участието е важно?

                              Спортни изяви  

 

Талантливите ученици на Механото обичат и да експериментират със свои сценарии, с нестандартни идеи, с хепънинг и… Ще видите в комедийния експеримент по сценарий на Денис Нуф – тогава ученик в 11-ти клас.

 

 

                              Експериментът...