Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

СЕСИЯ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

17.03.2020

СЕСИЯ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

Изпитите в самостоятелна форма на обучение временно се отлагат. Очаквайте нов график!