Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

СЕСИЯ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

17.03.2020

СЕСИЯ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

Изпитите в самостоятелна форма на обучение временно се отлагат. Очаквайте нов график!